2019-02-27 11:32
Hegas

Att jobba läsfrämjande handlar till stor del om att främja läslusten. Att gå från läskunnig till att identifiera sig själv som läsare kan vara en väldigt lång resa att ge sig ut på. Extra långt känns det om man har det kämpigt med läsningen.

En sak som gör det lättare att bli en läsare är lustläsning. Det är läsning som känns positiv och givande vilket sänker tröskeln till läsandet. Det är bara att ställa frågan till dig själv. Vad gör du helst: något som är roligt eller något som är svårt och i förlängningen tråkigt? 

Hur kan du då göra för att hjälpa läsaren att hitta sin lustläsning? Ett sätt är att erbjuda intressanta böcker, lockande omslag och att göra läsningen till en trevlig sysselsättning. Här är tre knep som också ökar läsfrämjande: 

Knep 1: Förmedla läsningens värde

Det är viktigt att läsa. Men det kan bli himla tråkigt när vuxna tjatar om hur viktigt det är. Som vuxen kan du förmedla att det är viktigt på andra sätt! Ge barnet beröm för att hen läser, utan att lägga någon värdering i vad och hur mycket barnet läser. Grafiska romaner, fakta eller skräck? Det spelar ingen roll – ge beröm! 

Knep 2: Förebilder som läser

Vi gör som andra gör, inte som de säger. Barn som kommer från läsande hem läser själva mycket mer. Men det är fler ställen än hemmet som påverkar barnen – så låt barnen träffa vuxna och äldre barn som läser! Ett sätt kan vara att låta barnen boktipsa i andra klasser eller att du som pedagog och förmedlare visar och pratar om att du läser.

Knep 3: Böcker är en naturlig del av inredningen

I stället för att bara ha böcker i biblioteket eller vardagsrummet är det bra om böcker finns i alla rum. Då blir böckerna avdramatiserade och finns till hands när lusten faller på. Dessutom går det här hand i hand med läsande förebilder. Om det är bra och roligt att läsa, då finns väl böcker överallt?  

Läs och titta vidare om läsfrämjande: