2024-02-08 16:19
Hegas

Alla har rätt att bli sitt allra starkaste läsande jag. För vissa är läsningen lätt som en plätt. Andra får kämpa för varje ord. Men alla har rätt till läsningen – för sitt välbefinnande och för att kunna vara en aktiv del av samhället. Därför är du som läsfrämjar bland de viktigaste personerna som finns.

Det är du, oavsett om du är bibliotekarie, pedagog eller förälder, som öppnar dörren till läsningen. Hur? Du känner dina barn och unga. Du vet vad de är intresserade av, var deras utmaningar i läsningen ligger och du vet precis hur du sänker deras tröskeln till läsningen. Varje gång du låter en bok ligga framme läsfrämjar du. För faktum är att läsfrämja är mer än att tipsa om böcker. Läsfrämjandet är allt du gör som har med böcker och läsning att göra, som väcker intresset för läsningen. När ni tittar på Harry Potter-filmerna och du berättar att filmerna bygger på böckerna, då läsfrämjar du.

Läsfrämjande – en definition

Biblioteksutveckling (2019) definierade innebörden av läsfrämjande så här:

"Läsfrämjande är att:

  • Ta bort hinder för läsning och öppna vägar för litteratur.
  • Bidra till att människor kan utveckla sina språk.
  • Stärka läsarens självtillit och läsaridentitet.
  • Öka tillgången till en mångfald av litteratur på olika språk och i olika format för läsare i alla åldrar.
  • Ge fler möjlighet till en konstnärlig upplevelse genom litteratur."

Vi definierar läsfrämjande som allt du gör för att väcka barn och ungas läslust och i längden öka deras läsförmåga. Hur du läsfrämjar sätter bara din fantasi gränserna för. Kanske bygger du en Flugo-värld som Jolanta? Eller startar en egen EPA book club? Kanske ställer du nyfikna frågor om boken hen läser?

Läsfrämjande sker med andra ord i både det stora och det lilla. Kanske är läsfrämjande till och med lite av en filosofi? Så ser vi på Hegas det i alla fall.

Läsfrämjande och lättläst

Läslust handlar om att hitta glädjen i läsningnen. För den som kämpar med lässvårigheter, språk eller som är ovan vid och ovillig till läsning kan en lättläst bok väcka den glädjen. En bok som snabbt lockar in läsaren genom ett spännande omslag, ett intressant ämne och en berättelse med driv kan vara vändningen som skapar läsare. Hegas hela syfte är att ge ut de där böckerna som är lättlästa utan att förlora i relevans för läsaren. Lättläst betyder inte banalt – det betyder bara sänkt tröskel och tillgänglighet för fler. Lättläst främjar läsningen för alla som inte automatiskt blir bokslukare.

Men lättläst är faktiskt inte bara bra för de som kämpar med läsningen eller undviker att läsa helt och hållet. En undersökning från 2020 visar att även välläsande elever gynnas på flera sätt av lättlästa böcker. Såväl läsförståelse som läsmotivation ökade hos eleverna som hade fått läsa lättlästa böcker, oavsett deras läsförmåga. Att då och då få läsa något som inte utmanar en kan vara den paus och avkoppling man behöver för att upprätthålla intresset.

Vill du veta mer om hur vi ser på lättläst?

Läsfrämjande i skola, bibliotek och hem

Var sker läsfrämjandet? Överallt! I skolan, biblioteket och hemma. Hos släkten, på bussen och på fiket. Under bokmässan 2023 fick besökarna skriva vem eller vad som väckt deras läsglädje, och svaren visade att mamma, pappa, mor- och farföräldrar ligger bra till. Men även bibliotekarier, lärare och kompisar. Och såklart böckerna själva. Den gemensamma nämnaren för läsfrämjande är att boken är till en naturlig och intressant del av vardagen.

Barn och unga gör som bekant inte alltid som vi vuxna säger, utan som vi gör. Att säga att böcker är viktiga har kanske inte önskad effekt. Men att visa att böcker är viktiga kan göra hela skillnaden. Prata om böcker, förutsättningslöst. Berätta om böcker du själv läst, eller läst om. Föreslå skönlitteratur som passar in i arbetsområdet ni jobbar med, utan att det finns krav på att man måste läsa den. Skapa inbjudande och mysiga läsmiljöer, i klassrummet, biblioteket eller hemma så att läsningen förknippas med något härligt. Och ha böcker framme, alltid. Tillgänglighet är nyckeln.

Så blir du en läsfrämjare

Det finns många saker du kan göra för att vara en läsfrämjare. Förutom att låta böcker vara en naturlig del av inredningen hemma eller i rasthallen kan du testa följande:

  • Läs högt. Högläsning är mysigt, det kan till och med tonåringen tycka! Du visar att du är en läsande person. Och myset gör läsningen och böcker till något härligt. Dessutom kan du läsa böcker som är lite över barnets nivå! För du är där och kan förklara svåra ord och sammanhang.
  • Prata om böcker. Hela tiden. Visa intresse för barnens läsning genom att fråga vad de läser och vad de tycker om det. Det kan hjälpa dem att utveckla sin läsförståelse och sin förmåga att reflektera över texter.
  • Gå till biblioteket tillsammans. Biblioteket är en bra plats att hitta böcker som passar alla intressen.
  • Skapa en läsvänlig miljö. Se till att det finns böcker i hemmet som barnen och ungdomarna kan välja bland.

 

Läsfrämjande är ett viktigt arbete som alla kan bidra till. Genom att skapa goda förutsättningar för läsning kan vi hjälpa barn och unga att utvecklas och växa som individer.

Här är några konkreta exempel på läsfrämjande aktiviteter:

Att vara en läsfrämjare som aktivt läsfrämjar är ett uppdrag med många. möjligheter. Det är faktiskt bara din fantasi som sätter gränser för vad du kan göra. Så länge de du läsfrämjar för verkar fastna lite mer för läsningen har du lyckats. Och världen fylls av starka läsare som formar framtiden.

LÄNGE LEVE LÄSLUSTEN!