Hegas syn på lättlästa böcker för barn och unga

Få, om ens någon, kan skilja en lättläst kapitelbok från en ”vanlig” ungdomsbok genom att titta på den. Det är först när man börjar läsa som skillnaden märks. En skillnad som inte har med handlingen eller ämnet att göra, utan med språket som är bearbetat lättläst. En bearbetning med grund i den pågående forskningen kring läsning och läsförståelse hos barn och ungdomar.

För dig som vill veta mer om vår syn på lättläst
kan du ladda ner PDF:en 9 fakta om lättläst här.

 

Vad gör en Hegas-bok lättläst?

Barn och ungdomar som har svårt för att läsa vill inte känna sig utpekade. De vill läsa fängslande kapitelböcker, precis som alla andra. Gärna en bok som alla andra vill köa för. Den lättlästa boken måste vara lika välskriven och lika lockande som andra böcker. Den enda skillnaden är att den ska vara enkel att läsa.

Har du sett prickarna på våra böcker? De anger vilken Hegas nivå bok är på, alltså hur lättlästbearbetad den är. En prick är den allra lättaste nivån och fem prickar är den mest utmanande nivån. Du läser mer om våra nivåer här.

Vem läser lättläst?

Det finns de som tror att lättlästa böcker bara är till för dyslektiker. Inget kunde vara mer fel. Många av barnen och ungdomarna som läser böcker från bokförlaget Hegas är goda läsare.

Barn och unga med lässvårigheter

Men även om alla kan fängslas av en lättläst bok så finns det grupper som har särskilt stort behov av böcker som är lätta att läsa. Experterna uppskattar att cirka 20 procent av befolkningen har lässvårigheter och således behöver lättlästa böcker för att kunna tillgodogöra sig en handling. Till dessa räknas personer med dyslexi, men också barn och ungdomar som av andra anledningar har svårt att läsa.

Barn från hem utan läsande förebilder

För barn som kommer från hem där ordet inte har en aktiv och medveten ställning kan läsningen vara en stor utmaning. Det kan till exempel handla om barn från läsovana hem. Hem där man inte har för vana att läsa och där man kanske inte heller samtalar i samma utsträckning som i andra familjer.

Barn med svenska som andraspråk

En annan sårbar grupp är elever som inte har svenska som modersmål. Lässvårigheter är vanligare bland tvåspråkiga elever än de med svenska som modersmål. Några barn har dessutom ett förstaspråk som saknar skriftspråk. Det innebär att det skrivna ordet varken existerar i deras hem eller i deras begreppsvärld. Att komma igång med läsningen när skolan börjar blir då tufft.

Barn med koncentrationssvårigheter

En stor grupp som ofta behöver lättlästa böcker är de många barn och ungdomar med koncentrationssvårigheter. Ett barn som har svårt att koncentrera sig tycker, som regel, att det är svårt att läsa. Ska barnet ha en chans att upptäcka läslusten måste boken vara enkel att läsa. Ytterligare grupper som har stort behov av lättlästa böcker är de personer som har en utvecklingsstörning eller olika former av funktionsvariationer.

 

Vanliga frågor om lättlästa böcker för barn

Vem läser lättläst från Hegas?

En bra lättläst bok ger alla barn och unga en lustfylld läsupplevelse oavsett läsvana. Därför kan vem som helst läsa våra lättlästa böcker. Men det vanligaste är att det är barn och unga som inte kommit igång med sin läsning som börjar med lättläst. Lättläst sänker tröskeln och ger alla chansen att bli sin allra bästa läsare. 

Står det lättläst på era böcker?

Eh. NEJ. Lättlästa böcker ska inte peka ut läsaren som ovan. Prickarna på ryggen gör det däremot lätt att hitta böcker på rätt nivå.