Hegas nivåer står över en bild på Hegas böcker med sina nivåprickar tydliga.

Hegas nivåer för läsutmaning på rätt nivå

Alla har rätt till en lustfylld läsupplevelse. För det krävs en bok på rätt nivå. Med Hegas nivåer blir det enklare att matcha rätt bok med rätt läsare. Alla våra nivåer är lättlästbearbetade och avlastar olika delar i läsprocessen. Inom varje nivå finns en bredd av ämnen och genrer för att varje läsare ska hitta en bok som passar just hen och hens läsnivå.

Hegas nivå 1

 

Korta och fartfyllda berättelser som är lätta att avkoda

Hegas-nivå 2

 

Stora läsupplevelser på få sidor som håller högt tempo och är lätta att tolka

Hegas-nivå 3

 

Berättelser med mycket driv och korta kapitel som avlastar arbetsminnet och bibehåller koncentrationen

Hegas-nivå 4

Stora läsupplevelser med teman som motiverar och en berättelse som är lätt att tolka och följa med i.

Hegas-nivå 5

Berättelser som öppnar upp för större världar med teman och begrepp som både utmanar och motiverar genom igenkänning

Om våra nivåer för lättläst

Att läsa är en kognitivt komplicerad process. Ord ska bli till meningar, meningar ska bli till kapitel och så småningom en hel berättelse. Detta kräver förmåga inom avkodning och tolkning, ett aktivt arbetsminne som hjälper till att lagra information och inte minst koncentration och motivation för att lyckas ta sig igenom och förstå en text.

Att läsa kan därför jämföras med att bära på en ryggsäck. Beroende på vilka delar av läsprocessen barnet eller ungdomen har svårt för, är ryggsäcken olika tung. Vår lättlästbearbetning handlar om att avlasta ryggsäcken, alltså de olika delarna i läsprocessen. Nivåerna, alltså prickarna på boken, visar hur mycket de olika delarna avlastas.

Du läser mer om ryggsäcken här.

Ålder och nivå

Hegas nivåsystem består av fem olika nivåer som vi anpassar efter respektive ålderskategori. Det betyder att en nivå 4 för 6 till 8 år är annorlunda mot en nivå 4 för 9 till 12 år.

Om nivåer för 6 till 8 år

Nivåerna i ålderskategorin 6–8 utgår framför allt ifrån bokens textmängd. Det gör dem för att alla i den här ålderskategorin är nya till text, har ett mindre ordförråd eller saknar läsflås. Men också för att nykläckta läsare ska få uppleva att de kan läsa en hel bok.

Nivåerna för 9 till 12 år

Nivåerna i ålderskategorin 9–12 är lite mer flexibla när det gäller textmängd, men på de lägsta nivåerna (1–2) är texten kort och enkelt uppbyggd. På de högre nivåerna (3–5) kan textmängden variera. I stället avgörs nivåsättningen utifrån hur mycket texten avlastar ryggsäckens övriga delar.

Nivåerna för 13+

Nivåerna i ålderskategorin 13+ har ett större spann i textmängd. Som tonåring har man haft många skolår där man kommit i kontakt med text i olika sammanhang. Nivå 1 har dock ytterst lite text och ska vara enkel att både avkoda och tolka. Den här nivån passar framför allt elever i SvA eller de som går i anpassad skola.

Hegas fakta-nivåer

Alla ska kunna hitta en bok som är lätt och lustfylld att läsa. Även de som föredrar fakta framför fiktion. Hegas faktaböcker ska både inspirera och utmana läsaren att lära sig nya saker och förstå sin omvärld bättre. Böckerna innehåller ämnesspecifika begrepp som förklaras på ett enkelt sätt. Till skillnad från våra Hegas-nivåer har Hegas fakta bara tre nivåer. Nivåerna utgår från hur komplext och abstrakt ämnet är.

Hegas Fakta nivå 1

 

 

Fakta-nivå 1:

För dig som vill läsa en enkel och tydlig text om ett konkret ämne. Luftiga och bildrika uppslag.

Hegas fakta nivå 2

Fakta-nivå 2

För dig som vill läsa en text om både konkreta och abstrakta ämnen. Uppslag med både text och bild.

Hegas faktanivå 3

Fakta-nivå 3

För dig som vill läsa en utmanande och fördjupande text om både konkreta och abstrakta ämnen. Uppslag med både text och bild.