6/12
Hegas

När de alarmerande rapporterna om bristande läsförståelse började komma drabbades många av panik och ställde sig frågan ”Hur ska vi lösa detta?”.

På Hegas har vi sedan 1980- talet ägnat oss åt läsfrämjande arbete för barn och unga och vårt mål är att ge ut titlar som kan öka läslust och läsförståelse. I gruppen läsovilliga finns individer som visar litet intresse för skönlitteratur men gärna läser fakta, därför fann det sig också naturligt för oss att börja utforska nya vägar och försöka möta dessa läsare på deras villkor. Läsning ska vara lustfyllt.

Lättläst för oss

Vi har velat fokusera på humorn så väl som på en lättläst struktur för att göra våra faktaböcker så tydliga och inbjudande som möjligt. Det har också varit viktigt för oss att inte skapa faktaböcker som påminner för mycket om läroböcker. Läsningen ska kännas lustfylld – därför har humorn varit ett viktigt inslag.

Fakta som inkörsport

Faktaboken kan för många fungera som en inkörsport till skönlitteraturen medan den för andra kan vara ändhållplatsen – precis som att vissa vuxna föredrar en faktabok om andra världskriget framför den senaste nobelpristagarens bok. Barn behöver öva sin läsförståelse på olika typer av texter och faktaboken kan locka till läslust och vidare läsning. Vi menar att all läsning är bra läsning!

Rolig och lättläst struktur i Fokus på fakta

Texterna i våra ”Fokus på fakta” ligger på Hegas-nivå 5 och böckernas struktur bidrar till att göra dem lättlästa. Varje uppslag handlar om en ny vinkel, det finns en ”bastext” som övergripande beskriver det relevanta ämnet, denna följs av ”dottertexter” med fördjupning. Om uppslaget handlar om djurbajs består bastexten av allmänna fakta om djurbajs men innehåller också rutor med dottertexter som till exempel fördjupar sig i spindlars bajs.

  Varor som nämns i nyheten

 • Huden är kroppens egen overall. Den täcker allt som finns inuti dig. Muskler,...
  139 kr
 • CD ingår! Mp3-fil och Fulltext DAISY. Huden är kroppens egen overall. Den täc...
  191 kr
 • Alla bajsar och fiser. Det är helt naturligt. Bajs är det som blir kvar när v...
  139 kr
 • CD ingår! Mp3-fil och Fulltext DAISY. Alla bajsar och fiser. Det är helt natu...
  191 kr
 • Fokus på fakta - sätter den nyfikne läsaren i centrum. På ett lättsamt men in...
  139 kr
 • Fokus på fakta - sätter den nyfikne läsaren i centrum. På ett lättsamt men in...
  191 kr
 • Kan djur bli kära? Äter djur mer när de är fler? Pratar djur med varandra? Bl...
  104 kr
 • Varför lyser stjärnorna? Varför ändrar månen storlek? Och vad är atmosfären f...
  104 kr
 • Varför lyser stjärnorna? Varför ändrar månen storlek? Och vad är atmosfären f...
  160 kr