Fokus på fakta

I faktaserien Fokus på fakta handlar varje bok om ett nytt ämne, som andningen eller blodet. I böckerna ger varje uppslag svar på frågor kring en del av ämnet. Lättläst fakta för slukaråldern 9 till 12 år.