31/3
Hegas
Det finns läsare som älskar en riktigt spännande historia och så finns det läsare som vill veta allt om ett specifikt ämne. Men oavsett om det är skönlitteratur eller fakta är Hegas grundtanke alltid att boken ska väcka läslust! Och vad skapar inte läslust som knäppa, tokiga fakta och en massa skratt?
0 kommentar(er)
6/12
Hegas
När rapporterna om bristande läsförståelse började komma ställde många sig frågan ”Hur löser vi detta?”. För att få läsförståelse krävs det att du läser och för att vilja läsa krävs det läslust. Men hur skapar du läslust? Och vilka böcker är egentligen bäst för ändamålet – fakta eller skönlitteratur?
0 kommentar(er)