Lättlästpodden står på cerise och gul bakgrund med Emelie Olofsson och Linnea Carlquist

OM HEGAS

Hegas är ett förlag som ger ut lättlästa böcker för barn och unga i åldrarna 6 till 16 år. Många tror att det bara är barn eller ungdomar med lässvårigheter, dyslexi eller koncentrationssvårigheter som behöver lättlästa böcker. Så är det inte. 

Alla kan behöva en lättläst bok ibland. Oavsett hur god läsare man är kan det ändå finnas ord eller ämnen som känns obegripliga. För den som saknar läsmotivation känns det kanske roligare om boken inte är för svår att ta sig igenom och för den ovilliga läsaren kan en lättläst bok vara vägen till en passande genre eller ökad läslust. Och för somliga kanske ingenting egentligen är lättläst, men åtminstone lättare än det som är riktigt svårt.

Vi tror på läsupplevelser som är som smaskiga muffins. Det är de som väcker läslusten till liv. Och utan läslust, inga läsare. 

Länge leve läslusten!