2023-04-21 16:52
Emelie Olofsson

Hegas gör muffins – det vill säga roliga, lättlästa och härliga böcker som ska väcka läslust hos de barn och unga som helst inte läser. Men det hindrar såklart inte dig som är lärare att använda våra böcker i klassrummet. I undervisningen, som högläsning eller när hela klassen ska läsa samma bok. Här får du veta hur!

Vad menar Hegas med lättläst?

När vi på Hegas pratar lättläst utgår vi från vad som orsakar problem för en läsare med lässvårigheter, oavsett om lässvårigheten beror på dyslexi, koncentrationssvårigheter, att läsaren är ny i språket eller är en ovillig läsare. Vårt jobb är sedan att göra böcker som avlastar läsaren och gör att de där problemen känns lättare. Det gör vi genom:
– korta, vanliga ord och korta meningar som underlätta avkodningen
– korta kapitel och bildstöd som avlastar arbetsminnet.
– lockande omslag, illustrationer, ett välkänt ämne och lagom textmängd som ökar motivationen.
– välkända sammanhang och böcker i serier som hjälper läsaren med förförståelse
– cliffhangers och luftiga uppslag som skapar driv i läsningen och gör det enklare att koncentrera sig
– illustrationer som kan fylla i där texten kräver läsning mellan raderna och karaktärer som ställer de ”dumma” frågorna som hjälper läsaren tolka innehållet.

Hur vet du att boken är lättläst?

Våra böcker pekar aldrig ut läsaren – det står alltså inte lättläst någonstans på omslaget. Däremot har vi ett nivåsystem – från en till fem prickar på bokens rygg. Nivåsystemet hjälper både eleven och dig som lärare att hitta en bok på lagom nivå.
I inlagan brukar det dock kunna synas att boken är lättläst. Texten är ofta i större storlek och luftigare satt än i den konventionella barn- och ungdomslitteraturen.

Passar lättläst i klassrummet?

Ett lockande omslag skapar nyfikenhet kring boken och innehållet. Att berättelsen börjar direkt och är full av cliffhangers håller läsarens intresse uppe. Enklare språk gör att fler förstår vad de läser. En kortare bok sänker trösklarna för den med låg koncentration och höjer självförtroendet för den som sällan orkar genom en hel bok. Och de starka eleverna som kommer genom texten utan problem, får fortfarande ett större värde genom diskussioner och uppgifter kopplade till det lästa. Diskussioner och uppgifter som alla i klassen kan delta i eftersom de kunnat läsa boken. Det finns inga hinder att jobba med lättlästa böcker i klassrummet.

Ämnesöverskridande arbete

Många av Hegas böcker passar utmärkt för att arbeta ämnesöverskridande i klassrummet. Det finns till exempel berättelser som behandlar spännande och viktiga ämnen inom historia och naturvetenskap. De kan ge upphov till intressanta samtal och diskussioner. Och att de är lättlästa innebär att alla i klassen kan läsa, vara delaktiga i diskussionerna och samtidigt förbättra sin läskunnighet.

Högläsning som alla orkar lyssna på

Ibland kan en tjock högläsningsbok som tar lång tid att läsa orsaka problem för elever med koncentrationssvårigheter eller minnesproblem. Då kan en lättläst Hegasbok med färre karaktärer och rak kronologi underlätta för alla i klassen att hänga med och komma ihåg vem som är vem och vad som hände förra gången ni läste. Och det utan att ge avkall på spänning och relevans för eleverna.

Att läsa samma bok som alla andra höjer självförtroendet

Vi vet att många klasser läser böcker i helklass. Vi vet också att det kan vara utmanande för dig som lärare att hitta lämpliga böcker när elevernas läsförmåga skiljer sig mycket åt. Men att välja en lättläst bok sänker trösklarna för de elever som kämpar med läsningen. Istället för att den gemensamma läsningen skapar ångest och en känsla av misslyckande kan deras läs-självförtroende öka när de inser att de klarar att läsa samma bok som alla andra i klassen.

En del elever behöver extra stöd

En del elever kanske inte klarar att läsa hela boken själv även om den är lättläst. Då är det perfekt att alla våra böcker finns inlästa och tillgängliga som e-bok med textmedföljning. Till alla våra böcker finns dessutom en läsnyckel – en digital lärarhandledning som fördjupar och förstärker förståelsen och läsupplevelsen. Har du testat läsnycklarna på MeraHegas?

 

Har du som pedagog förslag på ämne som du vill att vi ägnar ett blogginlägg åt? Hör av dig!


Hej!

Jag som skrivit inlägget är redaktör med ansvar för Hegas faktaböcker. Innan Hegas jobbade jag drygt ett decennium som skolbibliotekarie i Kävlinge kommun. Har du frågor eller funderingar om lättläst? Mejla mig! emelie@hegas.se – Emelie Olofsson