2023-12-06 13:28
Emelie Olofsson
Hegas bloggserie För pedagogen vänder sig framförallt till dig som är pedagog i grundskolan. Vi får ibland höra att lättlästa böcker inte passar som helklassläsning eftersom de är för enkla för de starka läsarna. Men vi håller inte riktigt med. Självklart ska de som kan läsa svårare texter utmanas med svårare böcker, men varje bok de läser måste inte vara en språklig utmaning. I det här blogginlägget reder vi ut hur du kan använda lättläst så att alla i klassen får behållning av läsningen.
0 kommentar(er)
2023-08-15 15:37
Emelie Olofsson
Även om alla barn inte ska bli programmerare när de blir vuxna behöver förstå att digitala verktyg går att styra och påverka. Men den digitala världen är så mycket mer än bara programmering. Låt böcker väcka nyfikenheten kring programmering, spelutveckling och digital kompetens.
0 kommentar(er)
2023-08-08 11:14
Emelie Olofsson
Hegas bloggserie För pedagogen vänder sig framförallt till dig som är pedagog i grundskolan. Tillhör du en av de lyckliga lärare som har en skolbibliotekarie på din skola? Grattis! Har hen dessutom tillräckligt mycket arbetstid för att hinna mer än att bara assistera vid in- och utlån i skolbiblioteket? I så fall är det snudd på din plikt att utnyttja hens kompetens och hitta samarbetsformer som gynnar dina elever. Och dig!
0 kommentar(er)
2023-04-21 16:52
Emelie Olofsson
Hegas bloggserie För pedagogen, vänder sig framförallt till dig som är lärare och jobbar i grundskolan. Hegas gör muffins – det vill säga roliga, lättlästa och härliga böcker som ska väcka läslust hos de barn och unga som helst inte läser. Men det hindrar såklart inte dig som är lärare att använda våra böcker i klassrummet. I undervisningen, som högläsning eller när hela klassen ska läsa samma bok. Här får du veta hur!
0 kommentar(er)