2023-09-06 08:11
Emelie Olofsson

Ett nytt läsår har just börjat och det betyder inte bara att det är 125 000 barn som går till skolan för första gången, utan också att det nu finns en massa föräldrar vars barn gått över från förskola till skola. Ett stort steg, många frågor och kanske lite oro. Hur ska läraren hinna med alla? Kommer mitt barn att klara sig? Hur blir det med läsningen? Vi kanske inte kan svara på alla frågor, men vi kan reda ut en del om läsning i alla fall!

Vad är läsning?

Frågan vad läsning är kan låta löjlig och självklar, men sanningen är att vad som egentligen ingår i läsning diskuterats mycket. De flesta läsforskare verkar överens om att läsning består av två huvuddelar – avkodning och läsförståelse. Avkodning handlar om att omvandla krumelurer på papper, eller skärm, till ljud, bokstäver och ord med någon form av betydelse. Läsförståelse är sedan den komplicerade process där man sätter ihop orden till logiska texter, tolkar dem och sätter in dem i ett större sammanhang av andra texter och egna erfarenheter.

När brukar barn knäcka läskoden?

Ett begrepp som ofta används i läsinlärning är att knäcka läskoden. Det är själva avkodningsdelen av läsandet, alltså att koppla bokstäver till ljud och sätta samman dem till ord. En del barn knäcker läskoden långt innan de börjar skolan och läser flytande redan i förskoleklass. Det betyder dock inte att de har läsförståelse. Men för de flesta kommer läsningen i gång i samband med att de börjar skolan. Förskoleklass brukar fungera som ett uppsamlingsheat för att jämna ut språkliga skillnader och ge alla de bästa förutsättningarna inför årskurs 1.

I vilken ålder ska barn kunna läsa?

När man tänker på läsning som en så komplex syssla är det inte konstigt att det kan ta ett tag för ett barn att lära sig. Men när är det egentligen rimligt att barn ska kunna läsa? Om man tittar på skolsystemet så behöver alla kunna läsa någon gång i tredje eller fjärde klass. Det brukar vara ungefär då som man går över från att träna på att läsa till att läsa för att lära sig saker. I den ålder ökar textmängden som alla elever behöver ta sig genom för att hänga med i andra skolämnen. Och om man fortfarande kämpar med avkodning eller har problem med läsförståelse kan det bli tufft att hänga med.

Hur får jag mitt barn intresserad av läsning?

Ett första steg för att få barn att vilja läsa är att hjälpa dem komma igång. Hjälp dem knäcka läskoden genom att träna med dem; lyssna när de ljudar, hackar och krånglar sig genom nya ord. Tapetsera huset med postit-lappar: ”STOL” på alla stolar, ”BORD” på bordet, ”KYL”, ”GOLV”, ”TOA” … så att de möter enkla ord varje dag, hela tiden. Det är betydligt roligare att göra något man behärskar, så att väcka läslust bygger på att barnet tror på sin förmåga att läsa.

Läs högt så ofta ni hinner!

Högläsning är bra på så många sätt. Det introducerar nya ord och ökar barnets ordförråd, vilket gör det lättare för dem att senare klara av att läsa och förstå svårare texter själva. Högläsning vänjer barnet vid skriftspråk som på många sätt skiljer sig från hur vi pratar. Det ger dem den där kontexten som de behöver för att senare kunna förstå texter de läser på egen hand. Högläsning väcker deras nyfikenhet för berättelser och böcker. Det ger er kvalitetstid tillsammans och du visar barnet att du också tycker att läsning är viktigt.

Var intresserad

Även efter att ditt barn har knäckt läskoden är det inte säker att hen har lust att sätta sig med en bok. Bara för att man behärskar något betyder det inte nödvändigtvis att det är något man uppskattar att göra. Det betyder att ditt arbete inte är över. Fortsätt läsa högt och skapa magiska stunder. Fortsätt lyssna när ditt barn läser, visa intresse för vad hen läser och fråga vad hen tycker om boken. Hjälp till att hitta böcker som intresserar ditt barn och är lagom svåra. Läs själv!

Och om mitt barn inte lär sig läsa ändå?

Kämpar ditt barn med läsningen? Hen kanske har knäckt läskoden, men det är ändå en kamp att ta sig genom en mening, eller en sida. För att inte tala om hur omöjligt det verkar att läsa en hel bok. Då finns Hegas böcker. Tillräckligt enkla för att inte en avskräcka nya läsare, tillräckligt roliga och lockande för att vara värda besväret.

Vilka är Hegas?

Hegas är ett förlag som ger ut lättlästa böcker för barn och unga i åldrarna 6–16 år. Våra böcker passar läsare med lässvårigheter, dyslexi eller koncentrationssvårigheter. Men också den som saknar läsmotivation gynnas om boken inte är för svår att ta sig igenom och för den ovilliga läsaren kan en lättläst bok vara vägen till en passande genre eller ökad läslust. Hegas inställning är att våra böcker ska vara som muffins – snygga att se på, himmelskt goda och aningen beroendeframkallande. De ska vara ren och skär läslust! Om läslusten väcks är det större chans att läsförmågan följer efter.

Spana in vår utgivning!

Låter det spännande? Kolla in höstens nyheter och resten av Hegas utgivning på hegas.se!