2020-01-09 14:09
Hegas

Genom att visa ditt eget intresse för läsning kan du också inspirera andra i din närhet till att läsa. Unga påverkas mycket av hur en text eller en bok presenteras. Vem som presenterar den och hur spelar en stor roll när det handlar om att väcka intresse. Och det är där du som läsande förebild kommer in! Men hur blir du en läsande förebild? Här är 5 tips på hur du blir någons läsande hjälte!

Det finns enligt forskning ett starkt samband mellan förmågan att läsa och intresset för läsning (National Literaxy Trust). Det betyder nödvändigtvis inte att alla som kan läsa vill läsa. Det finns nämligen flera olika faktorer som är betydande för att skapa ett intresse för läsning, en av dessa är läsande förebilder. Det är något alla kan vara, oavsett om du är lärare, bibliotekarie, förälder, syskon eller en vän. 

Även de barn och unga som redan läser frivilligt behöver läsande förebilder. Om ingen i deras närhet uppmuntrar deras läsande och intresserar sig för att hitta nya böcker att utforska, riskerar intresset att försvinna med tiden. Inte så konstigt kanske, det händer ju så mycket annat i livet som kan stjäla ens fokus! Men hur blir du en läsande förebild? Här är några enkla knep som kan göra dig till någons läsande hjälte.

1. Se till att prioritera din egen läsning – men ta dig också tid att hitta böcker som passar andra.

Som lärare kanske du redan har lite koll på vilka böcker som är populära eller kan tänkas passa dina elever. Som bibliotekarie vet du oftast vilka böcker som inte får stå kvar i hyllan. Men oavsett vad du jobbar med kan du som önskar bli en läsande förebild ha nytta av att veta mer om boktrenderna just nu. Och när du läser, gör det gärna där den du vill inspirera kan se dig!

2. Ta hjälp av bokrecensioner!

Det är omöjligt att hinna läsa alla böcker i världen. Då kan recensioner och tidningar eller forum på nätet vara till hjälp. Se dig omkring för att hitta en bok som du sedan kan rekommendera vidare eller prata om med någon du vill få intresserad.

3. Omge dig av böcker!

Det kan vara allt från bokmässor till en tur till det lokala biblioteket. Inspirera dig själv för att kunna inspirera andra. Kanske kan du till och med få sällskap av en ovillig läsare så småningom?

4. Dela bra böcker du läst med andra.

Det behöver nödvändigtvis inte vara direkt till personen du önskar ska hitta läslusten, men gör det gärna i en miljö där personen kan se det. På så sätt kan du utan påtryckningar och tvång väcka en gnista av nyfikenhet. Låt läsandet få en naturlig plats i vardagen och koppla den till positiva samtal och genuint engagemang. Boken behöver inte alltid sättas i ett sammanhang som handlar om lärande. Lärandet kommer av sig själv när intresset väl är väckt!

5. Läs högt!

Du behöver inte avbryta för analyserande frågor eller väcka någon diskussion varje gång. Låt istället högläsningen bli en lustfylld upplevelse som lockar. Här kan du läsa mer om varför högläsningen är viktig.