2019-11-15 09:43
Hegas

De flesta av oss minns säkert hur läraren eller bibliotekarien brukade läsa för oss, några av oss hade kanske även föräldrar som läste högt ur en bok. Det är tur det, för det är viktigt! Men varför är det så viktigt med högläsning?

Högläsning är viktigt av flera anledningar. Forskning visar att barn som tidigt får uppleva högläsning med tillhörande diskussioner av böckerna, får bättre språk-, läs- och skrivutveckling senare i livet. Dessutom får de också en tydligare bild av omvärlden och en bättre förmåga att reflektera över sådant som sker omkring dem. Högläsningen gör också att barnen, förutom att lära sig mer om språket och läsandet, också lär sig mycket om livet och andra människor. Detta kan både öka empatin och förståelsen för andra människor men också lära eleverna något mer om sig själva.

Högläsning är ett omedvetet lärande

Barn som har en tidig kontakt med böcker får också en större förståelse för vad som är viktigt när man läser, även när texten återberättas högt för dem. Barnen lär sig nämligen omedvetet hur språket låter och hur meningar och berättelser är uppbyggda och genom detta lära de sig att urskilja och förstå den röda tråden. Dessa funktioner kan barnen även ta till sig genom sång, rim, ramsor och ordlekar.

För att ha en god läsförståelse krävs det att du har en god ordkunskap. Du kan inte förstå helheten om du inte förstår majoriteten av delarna. I vardagen använder vi inte lika många ord som vi stöter på i böcker, och det är därför läsning är så viktigt för ordförrådet. Ju mer vi läser, ju fler ord lär vi oss. Men i skolans tidiga år är det många barn som har en relativt låg avkodningsförmåga, vilket gör att de behöver läsa enklare texter som visserligen fortfarande kan utmana avkodningsförmågan. De enklare texterna utmanar däremot inte läsförståelsen och där är högläsningen ett bra komplement. När någon annan avkodar texten, kan också mer avancerade texter väljas. På så sätt kan eleverna alltså möta ord de annars inte själva skulle kunna läsa, lära sig vad de betyder och hur de används och utöka sitt ordförråd och vara bättre förberedda inför framtiden.

Viktigt att diskutera i samband med högläsningen

Att läsa högt för barnen och sedan diskutera texten ger dem också utökade referensramar och upplevelser. Detta gäller även om barnen har olika bakgrund, läserfarenhet och språkutveckling. Dessutom kan barnen lära sig nya ord vilket leder till att fler berättelser berättas och att nya ordlekar kan lekas. Diskussionen kring texten är därför viktig för att högläsningen ska vara effektiv och ha en god inverkan på barnens läsförståelse och utveckling. För att förstå abstrakta begrepp behöver upplevelser och sammanhang diskuteras med andra, det är först då eleverna faktiskt kan ta lärdom av varandra och världen omkring dem.

Läs mer om hur du kan bli en läsande förebild!  

Skriv en kommentar:

Text:
Signatur:
MBrKF
Kod från Captcha-bild: