2023-01-16 00:00
Hegas

De positiva effekterna av läsning är många. De vanligaste argumenten för läsning brukar vara att läsning ger utökat ordförråd och är en förutsättning för delaktighet och demokrati. Men läsning lägger inte bara grunden för vår kommunikationsförmåga utan fungerar också som ett livslångt verktyg för att minska stress och hjälpa oss fatta beslut i svåra frågor. Bland mycket annat.

1. Läsning förbättrar framtidsutsikterna

Lena Swalander vid Linnéuniversitetet visar i en forskningsöversikt om dyslexi och självbild att läsförmågan är en av de viktigaste faktorerna för ett barns möjligheter att lyckas längre fram i livet. Många barn som upplever svårigheter i skolan försöker undvika att sätta sig i situationer där de kan misslyckas. På det viset riskerar elever med lässvårigheter också missa den träning som skulle kunna göra dem till bättre läsare. Hur bra ett barn läser påverkar inte bara hens studieresultat och akademiska prestationer, utan har även stor inverkan på mående och social förmåga. Barn som har svårt i skolan känner sig nämligen ofta utanför bland klasskompisar och vänner. [1]

Att kunna spegla sig själv i text och bild är en viktig del i att bygga upp den egna identiteten. Och en stark identitet hjälper unga att ta för sig både på arbetsmarknad och i sociala sammanhang. Att verkligen få hjälp till läsning kan därför bidra både till att man vågar läsa vidare på gymnasium och högskola och till stärkt självkänsla.

2. Att läsa gör dig mer empatisk

Genom att läsa möter vi karaktärer med olika bakgrund, personlighet och förutsättningar. Genom att sätta sig in i litterära karaktärers livsöden och känsloliv får vi också större förståelse för människor i verkliga livet. En studie av P. Matthijs Bal och Martijn Veltkamp från Nederländerna visade att personer som blivit känslomässigt berörda av en skönlitterär bok uppvisade större empati under den närmsta tiden efter läsupplevelsen. [2]

Även flera amerikanska studier har slagit fast att skönlitteratur ökar vår empatiska förmåga. När vår medkänsla väcks för fiktiva karaktärer tränar vi förmågor som vi sedan kan använda oss av i verkliga livet. Att kunna sätta sig in i andra människors känslor och situation är nödvändigt för att bli bättre på att bemöta dem respektfullt.

3. Läsning minskar stressnivån

Sex minuters tyst läsning räcker för att minska stressnivån med 68 %! Att läsa tyst får kroppen att slappna av och pulsen att sänkas vilket gör att vi känner oss lugnare. Enligt en studie av neuropsykologen David Lewis-Hodgson vid University of Sussex är läsning mer effektivt för att minska stressen än att lyssna på musik, dricka te eller ta en promenad. ”Det spelar egentligen ingen roll vilken bok du läser. Genom att förlora dig själv i en bok kan du fly från vardagens oro och stress. Men läsning är mer än bara en distraktion; det är ett sätt att väcka fantasin, eftersom de tryckta orden stimulerar din kreativitet och får dig att gå in i ett förändrat medvetandetillstånd.” [3]

När kroppen slappnar av blir det också lättare att sova. Det är extra viktigt för barn och unga som möter mängder av intryck och nya kunskaper under skoldagen. Därför är läsning en bra aktivitet innan man går och lägger sig. Men det är viktigt att tänka på att blått skärmljus stör kroppens nivåer av melatonin, det hormon som styr dygnsrytmen, och kan orsaka sömnproblem. Därför är en bok av papper att föredra framför att läsa på en skärm. [4]

4. Böcker hjälper dig att tänka kritiskt

Helena Hollis undersökte i sin doktorsavhandling vid University College London hur läsning av skönlitteratur påverkade det kritiska tänkandet. Hon konstaterar att läsning av skönlitteratur förbättrar den sociala och kognitiva kapaciteten och förbättrar fantasin. Dessa förmågor är förutsättningar för kritiskt tänkande. Hennes slutsats är att läsning av skönlitteratur är ett oumbärligt komplement till facklitteraturläsning för att utveckla det kritiska tänkandet maximalt. [5]

I böckernas värld finns det mängder av problem och konflikter. Att läsa om hur fiktiva karaktärer löser problem och resonerar kring sina beslut och åsikter ger läsaren möjlighet att själv reflektera och fundera över vad hen tycker. Ju fler böcker man läser, desto fler olika problem kommer man kunna sätta sig in i. På så sätt utvecklas det kritiska tänkandet och förmågan att ta ställning till olika problem eller konflikter som kan uppstå även i verkligheten. Det är förmågor som är användbara hela livet!

5. Läsning gör dig allmänbildad

Det är lätt att tänka att läsning av skönlitteratur endast bidrar med mental och social utveckling, eller gör det lättare att ta in kunskap från andra källor. Men även den mest fantasifulla berättelse innehåller korn (eller stora bitar) av verklighet. Böcker kan bygga på historiska händelser, legender eller erfarenheter som man kan ha nytta av, eller bara roas av. Läsning ger tillgång till historiens samlade information och kunskap – i olika förpackning.

Det finns en värdefull växelverkan mellan verklighet och litteratur: litteratur kan ge kunskap och erfarenheter som man kan ha nytta av i verkliga livet och livet kan ge erfarenheter och förförståelse som gör tolkningen av litteratur enklare.

6. Läsning utökar ditt ordförråd

Ju mer man läser, desto större ordförråd får man! Forskarna Kate Cain vid Lancaster University och Jane Oakhill vid University of Sussex följde flera barns läsutveckling under uppväxten. Vid fyra tillfällen under studien mättes barnens läsförståelse och vid det första och sista undersökningstillfället tittade man även på den så kallade Matteuseffekten (ju mer du läser, desto mer stärkt och motiverad blir du att läsa vilket gynnar din läsförmåga). Man kunde se att de barn som hade god läsförståelse också hade ett större ordförråd än de svagare läsarna. Stort ordförråd underlättar läsförståelsen. Även här finns alltså en växelverkan mellan mängden läsning, ordförrådets storlek och läsförståelsen. [6]

Så – för att bygga upp ett större ordförråd behöver man ha en god läsförståelse. Läsförståelsen förbättras enklast genom att läsa mycket. På rätt nivå och på rätt sätt utifrån sin egen förmåga. Ju mer man läser, desto starkare läsare blir man. Win-win-win för alla!

7. Stavning och kreativitet

Att läsa mycket gör dig till en bättre skribent. Inte bara för att du genom läsning får inspiration och en känsla för språkliga regler, utan även för att läsande gör dig bättre på att stava. Ju fler gånger du ser ett ord i skrift desto enklare är det att komma ihåg. Och att läsa en bok är ju betydligt roligare än att memorera en massa stavningsregler.

Och om förbättrad stavning är en mer formell effekt av läsning så är kreativitet lite mer svårfångat. Men inte mindre viktigt. Dagens barn möter otroligt mycket berättelser i både film och spel där de får färdiga bilder serverade. Men när man läser får man chans att låta sin fantasi skapa bilderna själv. Att föreställa sig karaktärerna och platserna de besöker är både underhållande och utvecklande eftersom man kan anpassa dem efter egen smak, erfarenhet och önskemål.

Vi måste läsa för att få de positiva effekterna

Det finns som synes många positiva effekter av läsning som vi har nytta av hela livet. Men då krävs det att vi verkligen läser. Vi vet att läsningen sjunker i alla åldrar, och inte minst bland barn och unga. Utan utbildning, empati, lugn, kritiskt tänkande, allmänbildning, läsförståelse och kreativitet går vi en oroväckande framtid till mötes, både för den enskilde individen och för samhället i stort.

För att öka intresset för läsning igen behöver vi tidigt få barn att identifiera sig som läsare, även om de har det kämpigt att läsa på grund av dyslexi, ovana eller något annat. Och här finns mycket att vi kan göra!

5 tips på hur du kan främja läsning hos barn

  1. Se till att det finns böcker hemma/i klassrummet. Låt dem synas. Då blir böcker en del av vardagen.
  2. Läs så att det syns. Bär med dig böcker överallt och läs när dina barn ser det. Skippa skärmen – barn gör som du gör, inte som du säger.
  3. Diskutera böcker du själv läst! Ställ frågor till barnen om vad de läst. Visa intresse och engagemang.
  4. Har de sett en film bygger på en bok? Berätta det! Erbjud dem att läsa boken eller läs den tillsammans.
  5. Erbjud en bok på rätt nivå. Från specialarbetat lättläst till svårare texter – men utgå från läsarens nivå och intresse! Det är roligare att göra något som man känner att man klarar av, eller hur?

Vill du ha fler tips? Läs blogginlägget 5 tips på hur du blir en läsande förebild!

Referenser:

[1] Swalander: Självbild, motivation och dyslexi. I: Samuelsson: Dyslexi och andra svårigheter med skriftspråket
[2] https://doi.org/10.1371/journal.pone.0055341
[3] https://www.medicalnewstoday.com/articles/313429
[4] https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2015.11.037
[5] https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10143047/1/FictionInfluenceCT_HelenaHollis_PhDThesis.pdf
[6] https://doi.org/10.1177/0022219411410042