9/8
Hegas

De positiva effekterna av läsning är många. De vanligaste argumenten är ett utökat ordförråd och en förbättrad fantasi. Men läsning lägger inte bara grunden för vår kommunikationsförmåga utan fungerar också som ett livslångt verktyg för att minska stress och hjälpa oss fatta beslut i svåra frågor.

1. Att läsa gör dig mer empatisk

Genom att läsa möter vi många olika karaktärer. Alla har olika bakgrunder, personligheter, motgångar och drömmar. Genom att sätta sig in i andra människors livsöden och känsloliv får vi också större förståelse för andra människor. En nederländsk studie visade faktiskt att personer som blivit känslomässigt berörda av en skönlitterär bok  upplevde ett ökat påslag av empati. Genom böckerna får vi alltså medkänsla för karaktärerna som vi sedan kan använda oss av i verkliga livet. Det är viktigt för att kunna sätta sig in i andra människors känslor och för att vi ska bli bättre på att bemöta andra människor.

2. Läsning minskar stressnivån  

Sex minuters tyst läsning räcker för att minska stressnivån med 68%! Att läsa tyst för sig själv får musklerna att slappna av, pulsen att sänkas och vi känner oss både lugnare och mer avslappnade. Enligt en studie från University of Sussex är läsning faktiskt mer effektivt än att lyssna på musik, dricka te eller ta en promenad. När kroppen slappnar av blir det också lättare att sova. Det är extra viktigt för elever som går i skolan och möts av mängder av intryck och nya kunskaper under skoldagarna. Därför är läsning en bra aktivitet innan man går och lägger sig. Viktigt att tänka på är att starka ljus och lampor säger åt kroppen att hålla sig vaken, därför är en bok av papper att föredra framför att läsa på en skärm.

3. Böcker hjälper oss att tänka kritiskt

I böckernas värld finns det mängder av problem och konflikter. Genom att uppleva hur karaktärerna ser på problemet och hur de resonerar kring sina beslut och åsikter, får läsaren en möjlighet att välja sida eller reflektera själv kring problemet. Det är något som är användbart hela livet ut! Ju fler böcker man läser, desto fler problem kommer man kunna sätta sig in i. På så sätt utvecklas det kritiska tänkandet och man utvecklar sin förmåga att ta ställning till olika problem eller konflikter som kan uppstå även i verkligheten. Vilka positiva effekter har du själv märkt av?

4. Läsning utökar din vokabulär

Ju mer du läser, desto större vokabulär får du! Forskarna Kate Cain och Jane Oakhill (2011) följde flera barns utveckling av läsförståelse under uppväxten. När barnen fyllde 8, 11, 14 och 16 mätte Kate och Jane barnens läsförståelse. När barnen fyllde 8 och 16 undersökte man den så kallade Matteuseffekten (ju mer du läser, desto mer stärkt och motiverad blir du att läsa vilket gynnar din läsning och läsförmåga) Då såg man att de som hade en god läsförståelse också fick ett större ordförråd, alltså vokabulär.

Så – för att skaffa dig ett större ordförråd behöver du både ha en god läsförståelse och läsa mycket. Det får du enklast genom att läsa så mycket du bara kan. På rätt nivå och på rätt sätt för just din förmåga. Ja, och ju mer du läser, desto starkare läsare blir du. Snacka om positiv effekt av läsningen!

Referens: Cain, K., & Oakhill, J. (2011). Matthew Effects in Young Readers: Reading Comprehension and Reading Experience Aid Vocabulary Development. Journal of Learning Disabilities, 44(5), 431–443. https://doi.org/10.1177/0022219411410042

Vi måste läsa för att få de positiva effekterna

Det finns alltså många positiva effekter av läsning som vi har nytta av hela livet, men för att få dem behöver du faktiskt läsa. Vi vet att läsningen sjunker bland barn och unga i Sverige, och det är en oroväckande utveckling för både individen och samhället. Det absolut bästa är att få barn att tidigt identifiera sig som läsare, även om det är kämpigt att läsa på grund av dyslexi, ovana eller något annat.

5 tips på hur du kan främja läsning hos barn  

1. Se till att det finns böcker hemma. Låt dem synas. Då är boken en del av en bekant vardag.

2. Läs så att det syns. Bär med dig böcker, läs dem när dina barn ser det. Barn gör som du gör, inte som du säger.

3. Diskutera böcker du läst! Ställ frågor till barnen om vad de läst.

4. Har de sett en film som från början är en bok? Berätta det! Erbjud dem att läsa boken eller läs den tillsammans.

5. Erbjud en bok på rätt nivå. Från specialarbetat lättläst till svårare texter – men utgå från läsarens nivå! Det är roligare att göra något som en känner att en klarar av, eller hur?

Vill du ha fler tips? Läs blogginlägget 5 tips på hur du blir en läsande förebild