2019-01-24 08:59
Hegas

Genom sina författarbesök inspirerar Pär Sahlin elever till att skriva sina egna berättelser. Själv har han bland annat skrivit de omtyckta böckerna om Nadir och är en uppskattad författare av många, men även en författare kan ha det kämpigt med att skriva ibland.

– Ibland kan det kännas väldigt trögt att komma igång med att skriva en scen eller ett nytt kapitel. Då brukar jag pröva att skriva scenen ur någon annans perspektiv. Kanske låta en annan person beskriva det som sker, eller varför inte en fluga, som råkar befinna sig i samma rum!

Läs mycket för att bli bra på att skriva!

Enligt Pär hänger skrivande och läslust tätt samman. Vill man bli bra på att skriva måste man läsa mycket och skriver du mycket kommer du bli bättre på att läsa. Detta är någonting som går som en röd tråd under Pärs författarbesök och enligt honom brukar det bli många bra samtal med eleverna. Han ger dem också tips på vad de kan tänka på när de ska skriva sina egna berättelser och tryggar eleverna med att berätta att en text kräver redigering, allt blir inte perfekt på en gång.

– Under författarbesöken brukar jag också berätta ett par historier från mitt liv som några av mina böcker bygger på. Målet är att inspirera eleverna att hitta sina egna historier som de kan skriva om.

Efter författarbesöken blir det kö till Pärs böcker på biblioteken och han får också meddelanden från lärare och föräldrar som berättar att eleverna börjat läsa fler böcker eller blivit inspirerade till att börja skriva.

– Många elever hör också av sig och berättar om vilken betydelse besöket har haft för dem och att de börjat läsa fler böcker eller börjat skriva på en egen berättelse. Sådana meddelanden värmer såklart att få.