2019-06-14 13:57
Hegas

Med projektet ”Att läsa i skolan för att läsa i livet” får Spångholmsskolan i Bara 2019 års stipendium. Projektet syftar till att inspirera ovana läsare i nionde klass till att läsa mer, även utanför skolans väggar. Detta genom att inreda inbjudande läsrum, lyssna på elevernas önskemål och ge dem möjligheten att vara allra först med en bok.

Linda Sonesson arbetar som svensklärare på Spångholmsskolan och berättar att idén till projektet föddes vid ett besök i Hegas monter på LäroMedia Bokhandels Inspirationsdagar i Malmö. Strax innan hade hon fått reda på att hon skulle ta över en av skolans språkvalsgrupper i svenska och engelska i nionde i klass. Målet med projektet är att inspirera till fortsatt läsning även utanför skolans väggar.

– Läsning har alltid legat mig varmt om hjärtat och varje dag arbetar jag för att mina elever, dagens ungdomar, ska läsa i skolan för att läsa i livet.

Sträcker sig utanför böckerna

”Att läsa i skolan för att läsa i livet” är ett projekt som startar upp under hösten 2019 och syftet är att få lässvaga och läsovana elever i årskurs 9 att läsa mer. Utmaningen i projektet ligger i att skapa en miljö där även de mest ovilliga läsarna finner läslust. Projektet sträcker sig därför långt utanför böckerna och på skolan kommer det att inredas och möbleras ett läsrum som ska locka till ökad läslust och fler lästillfällen. Genom att variera de olika miljöerna och utgå från elevernas önskemål av böcker, låta eleverna bli först med att upptäcka en helt ny bok och nyttjande av Hegas läsnycklar vill man göra läsningen lustfylld och berikande med målet att läsa i skolan för att läsa i livet.

– Även den fysiska miljön är viktig och spelar roll för elevernas lust att lära, lust att läsa. Rummet behöver helt enkelt bjuda in till och locka till läsning och kanske kan det vara så att det är just miljön som blir vägen in i böckernas och berättelsernas värld. Självklart kommer eleverna att få vara med och bestämma hur rummet ska se ut.

Känslan av att vara först med en bok

Genom att utgå från elevernas egna önskemål och intressen hoppas Linda kunna väcka läslust även hos de mer motvilliga läsarna. Detta vill hon göra genom att bland annat erbjuda eleverna att vara först med att läsa en bok.

– De ska få uppleva känslan av att vara den första som öppnar bokens pärmar och tar del av de bokstäver, ord, meningar och berättelser som finns innanför. Ett fenomen som brukar betyda mycket för dagens tonåringar. Självklart kommer vi att låna böcker på biblioteket men vi kommer också att köpa in böcker för att eleverna ska få uppleva känslan av att vara den första som läser en bok.

Att fånga upp lässvaga och läsovana elever även när de är tonåringar är viktigt, alla ska få en chans att bli starka läsare. Att tänka utanför böckerna och vara lyhörd för vad som engagerar och inspirerar är en bra väg till en ökad läslust.

Grattis Spångholmsskolan! Vi ser fram emot att följa er!

Läs vidare om gymnasieskolan i Edsbyn som vann Hegas stipendium 2021