2021-06-10 13:25
Hegas

Grattis till Voxnadalens gymnasium i Edsbyn som vinner Hegas stipendium 2021! Med projektet "VI LÄSER OCH BOKTIPSAR TILLSAMMANS!" ska det leda in ungdomarna på skolan i en läsande värld. Vi fick chansen att ställa några frågor till skolbibliotekarien Anette.

Varje vårtermin kan du ansöka om Hegas stipendium. Det är ett läslust-stipendium om 10 000 kronor för arbete som främjar läsning, läsfärdighet och läslust på ett kreativt, lustfyllt och inspirerande sätt. I år tilldelas stipendiet Voxnadalens gymnasium i Edsbyn med projektet ”VI LÄSER OCH BOKTIPSAR TILLSAMMANS!”. Skolbibliotekarien Anette Lindblom skickade in skolans ansökan till oss. 
- En kollega till mig, Britt-Marie Forsman, som är mycket engagerad i skolans läsutveckling, tipsade och inspirerade mig om att Hegas stipendium finns. Utan henne hade det inte blivit någon ansökan.

Och vilken tur att hon skickade iväg sin ansökan! Nu kommer arbetslaget att ta emot 10 000 kronor till att utveckla läsprojektet på gymnasieskolan.

Anette Lindholm porträtt

Inspirerad av ett tidigare projekt

Anette berättar att de tidigare bedrivit ett lyckat läsprojekt, där elever från olika program läste tillsammans och diskuterade i tvärgrupper. Nu vill de göra ett liknande projekt med stipendiepengarna.
- Vi har inte haft resurser att fortsätta projektet men skulle nu vilja dra igång en form av det igen. Stipendiet känns som en nystart!

På skolan har många av eleverna svenska som andraspråk. Därför är läsprojektet tänkt att öka det gemensamma arbetet på skolan mellan elever med svenska som modersmål och elever med annat modersmål.
- Vi vill genom att läsa tillsammans få dem att känna att de kan lära sig av varandra, lära sig om olika kulturer, lära känna sig själva och få känslan av att vi kan vara med och påverka vilken värld vi vill leva i. Vi vill utveckla ett klassrumsklimat där trygghet och tillit etableras inom gruppen och självkänslan ökar hos eleverna så att de vågar pröva nya sätt att tänka och agera.

Tre olika program ingår i projektet

Läsprojektet är tänkt att involvera mellan trettio till fyrtio elever i årskurs två på Barn- och Fritidsprogrammet, Introduktionsprogrammet och årskurs ett på Industriprogrammet. Under läsåret 21/22 ska klasserna läsa och diskutera i olika läsgrupper. Olika genrer kommer att läsas och det kommer att ingå en hel del högläsning och gemensam läsning.
- Att läsa tillsammans och att läsa högt för eleverna är en väg att leda in dem i nya världar. Att läsa samma bok som eleverna sedan diskuterar har många elever uppskattat under våra tidigare projekt, säger Anette. 

Ungdomarna boktipsar varandra

En annan viktig del av projektet är att ungdomarna ska boktipsa varandra.
- Det är värdefullt och berikande att höra vad andra tycker. Det kan göra att man själv börjar fundera utifrån ett annat perspektiv. Det är viktigt att vi visar varandra att vi läser. Det kan smitta av sig och vi hittar kanske genom boktipsen något vi själva är intresserade av.

Anette berättar att Hegas böcker ofta är utlånade och uppskattade av eleverna på gymnasieskolan.
- Vi har många böcker från Hegas i nivå 3 och nivå 4 och tänker oss att använda oss av den nivån i olika genrer i vårt läsprojekt.

Läsutmaningar för ungdomar

När det kommer till läsutmaningar, märker hon en ovana hos eleverna på skolan att ta sig igenom längre texter. 
- Många gymnasieungdomar har inte läst skönlitteratur på länge, i alla fall inte av eget intresse. Under de första skolåren verkar det finnas en glöd att läsa, en glöd som för många försvinner under skoltiden.

En sista fråga! Vad är ditt superknep för att väcka läslust hos läsovilliga ungdomar?

- Det här är nog den svåraste frågan ni kan ställa! En sak jag och min bibliotekariekollega Rawda har lärt oss är att aldrig ge upp. Det gäller att fortsätta tipsa om böcker på ställen där ungdomar ser, t ex sociala medier, hyllor med nyinköpta böcker både i biblioteket och skolans café. Ju fler på skolan, både elever och personal, som visar och berättar om att de läser desto bättre. Högläsning fungerar också för ungdomar.

Åter igen, grattis Voxnadalens gymnasium! Vi ser fram emot att följa ert läslust-projekt. Här kan du följa gymnasieskolan på Instagram.