Vad är Mera Hegas?

MeraHegas är din och dina elevers digitala verktygslåda med e-böcker och Läsnycklar, ett kostnadsfritt arbetsmaterial framtaget av legitimerade lärare för lärare. Plattformen är utvecklad tillsammans med SPSM. Nu är det ännu lättare att fördjupa arbetet med böckerna för en ökad läsförståelse. Du hittar MeraHegas här: www.merahegas.se

Tänk om det fanns en plats där du som lärare får tillgång till arbetsmaterial till hela vår utgivning? En plats där du själv kan redigera Läsnycklarna (som vi kallar våra arbetsmaterial) och välja om eleverna ska kunna svara med text, ljud eller bild. En interaktiv plattform som ger dig frihet att möta eleven där den befinner sig, platsmässigt och i läsningen. Allt framtaget tillsammans med legitimerade lärare. Det finns verkligen en koppling till LGR 11.

Om du någon gång tänkt att det skulle hjälpa dig i din undervisning har du hittat rätt. MeraHegas hjälper dina elever att bli motiverade läsare.

Om Läsnycklarna – ett gratis arbetsmaterial

Det finns en digital Läsnyckel till varje Hegas-titel som fördjupar arbetet med varje bok. Uppgifterna kan göras tillsammans eller enskilt, men bidrar i båda fallen till diskussion och reflektion kring bokens innehåll. Perfekt för att träna läsförståelse och fördjupa arbetet med boken. I varje Läsnyckel får du också idéer om hur du kan arbeta ämnesöverskridande med boken.

  • Läsnyckeln utgår från och knyter an till LGR 11.
  • Du som lärare får hjälpsvar.
  • Är du inloggad kan du kan redigera övningarna – plocka bort och lägga till efter ditt behov.
  • Du som lärare kan välja sätt eleven kan svara på: ljud, text, film eller bild.

 

Börja med Hegas Läsnycklar nu

Om prenumeration av merahegas.se

Börjar du prenumerera på merahegas.se får du och dina elever utöver Läsnycklarna tillgång till Hegas-titlarna som e-böcker. Som lärare får du även tillgång till tema-paket med  specialutvecklade Läsnycklar och böcker. Även dessa tar legitimerade lärare fram.

  • Tillgång till titlarna som e-böcker.
  • E-böckerna har dessutom talsyntes.
  • Du som lärare kan dela ut tomma, digitala böcker när du vill att eleverna till exempel ska skriva sin egen saga.
  • Du som lärare får tillgång till special-läsnycklar och tema-paket som legitimerade lärare tar fram.

Låt dig inspireras av Mera Hegas

Priser

Följ med på äventyret redan från början! Just nu kostar prenumerationen 3 kr per elev och månad.

Du får första månaden gratis och vi bjuder dessutom på prenumerationen varje sommarlov, mellan 15 juni och 15 augusti. Efter din provmånad kan du välja att prenumerera i 3, 6 eller 12 månader.

Prisexempel

För en lärare och en klass om 25 elever kommer kostnaden att bli följande:

3 månader: (3 kr x 25 elever) x 3 månader = 225 kr
6 månader: (3 kr x 25 elever) x 6 månader = 450 kr
12 månader: (3 kr x 25 elever) x 12 månader = 900 kr

Tänk på att summan blir lägre om din prenumeration löper över sommarlovet eftersom tjänsten är gratis mellan 15 juni och 15 augusti.

Kom igång med MeraHegas

Här kan du bekanta dig med MeraHegas. Instruktionsfilmerna hittar du också här på MeraHegas.se

1. Skapa ett skolkonto hos MeraHegas

Det första du måste göra är att skapa ett skolkonto hos MeraHegas. Efter att du bjudit in lärare och lagt upp elever är det dags för läraren att börja redigera och dela ut Läsnycklar.

2. Logga in som administratör

När skolkontot är igång är det dags att logga in som administratör.

3. Bjud in dina lärare till MeraHegas

Utan lärare – ingen undervisning. Så här bjuder du in dem. 

4. Lägg till eleverna i MeraHegas

Lärare behöver elever. Så här lägger du till dem. Det går också att ladda upp en excel-fil med eleverna. Instruktion för det kommer alldeles strax.

5. Skapa ditt lärarkonto i MeraHegas

När administratören bjudit in dig ska du skapa ditt lärarkonto. Så här gör du.

6. Skapa en grupp åt dina elever i MeraHegas

För att du och dina elever ska kunna börja arbeta med Läsnycklarna måste du skapa en grupp. Så här gör du!

7. Dela ut Läsnycklar och e-böcker till dina elever

Utan Läsnycklar är det svårt att fördjupa arbetet. Så här gör du för att dela ut Läsnycklar i dina grupper. E-böckerna är tillgängliga för dig som prenumererar.

8. Redigera Läsnyckeln så att den passar dig och dina elever

Det fina med MeraHegas är att du som lärare själv kan redigera Läsnyckeln så att den passar dina elever. Men hur gör du? Susanne berättar!

9. Se elevernas svar i MeraHegas

Du som lärare vill ju se elevernas svar. Så här gör du!

Vanliga frågor

Hur gör jag för att skriva ut Läsnycklarna?

Läsnycklarna är först och främst ett digitalt arbetsmaterial. Det betyder att de fungerar allra bäst online. Försöker du skriva ut en Läsnyckel blir den ofta avhuggen och svår att använda. Du kan logga in och redigera Läsnyckeln så att det bara är en uppgift per sida och sedan skriva ut en sida i taget.

Vi jobbar på att utskriften ska bli bättre.

Jag vill lägga in flera elever och lärare på samma gång. Hur gör jag?

Du kommer inom en snar framtid att kunna ladda upp en excel-fil med elever och lärare i. Håll utkik här och i nyhetsbrevet!

Kan jag använda mitt Google-konto för att registrera mig?

Vi håller på att undersöka om det är möjligt för dig att använda Google Classroom som inlogg.

Kan eleverna välja ett eget inlogg?

Nej. Du som lärare eller kontoadministratör behöver dela ut inloggningar till eleverna. Det är på grund av att Mera Hegas är en prenumerationstjänst.

Är Läsnycklarna fortfarande gratis?

Ja, Läsnycklarna är fortfarande gratis. Tänk på att de är ett digitalt material som gör sig allra bäst online. Det finns också special-läsnycklar som bara finns i prenumerationstjänsten.

Vad är skillnaden på gratis- och prenumerationstjänsten?

I gratisversionen ingår alla vanliga läsnycklar med tillhörande interaktivitet. I prenumerationstjänsten får du tillgång till titlarna som e-böcker och du som lärare får tillgång till speciella läsnycklar och teman som passar ämnesöverskridande arbete i skolan.