MeraHegas är din och dina elevers digitala verktygslåda med e-böcker och Läsnycklar, ett kostnadsfritt arbetsmaterial framtaget av legitimerade lärare för lärare. Plattformen är utvecklad tillsammans med SPSM. Nu är det ännu lättare att fördjupa arbetet med böckerna för en ökad läsförståelse. Du hittar MeraHegas här: www.merahegas.se

Tänk om det fanns en plats där du som lärare får tillgång till arbetsmaterial till hela vår utgivning? En plats där du själv kan redigera Läsnycklarna (som vi kallar våra arbetsmaterial) och välja om eleverna ska kunna svara med text, ljud eller bild. En interaktiv plattform som ger dig frihet att möta eleven där den befinner sig, platsmässigt och i läsningen. Allt framtaget tillsammans med legitimerade lärare. Det finns verkligen en koppling till LGR 22.

Om du någon gång tänkt att det skulle hjälpa dig i din undervisning har du hittat rätt. MeraHegas hjälper dina elever att bli motiverade läsare.

Om Läsnycklarna – ett gratis arbetsmaterial

Det finns en digital Läsnyckel till varje Hegas-titel som fördjupar arbetet med varje bok. Uppgifterna kan göras tillsammans eller enskilt, men bidrar i båda fallen till diskussion och reflektion kring bokens innehåll. Perfekt för att träna läsförståelse och fördjupa arbetet med boken. I varje Läsnyckel får du också idéer om hur du kan arbeta ämnesöverskridande med boken.

  • Läsnyckeln utgår från och knyter an till LGR 22.
  • Du som lärare får hjälpsvar.
  • Är du inloggad kan du kan redigera övningarna – plocka bort och lägga till efter ditt behov.
  • Du som lärare kan välja sätt eleven kan svara på: ljud, text, film eller bild.

 

Börja med Hegas Läsnycklar nu

Om prenumeration av merahegas.se

Börjar du prenumerera på merahegas.se får du och dina elever utöver Läsnycklarna tillgång till Hegas-titlarna som e-böcker. Som lärare får du även tillgång till tema-paket med  specialutvecklade Läsnycklar och böcker. Även dessa tar legitimerade lärare fram.

  • Tillgång till titlarna som e-böcker.
  • E-böckerna har dessutom talsyntes.
  • Du som lärare kan dela ut tomma, digitala böcker när du vill att eleverna till exempel ska skriva sin egen saga.
  • Du som lärare får tillgång till special-läsnycklar och tema-paket som legitimerade lärare tar fram.

Priser

Följ med på äventyret redan från början! Just nu kostar prenumerationen 3 kr per elev och månad.

Du får första månaden gratis och vi bjuder dessutom på prenumerationen varje sommarlov, mellan 15 juni och 15 augusti. Efter din provmånad kan du välja att prenumerera i 3, 6 eller 12 månader.

Prisexempel

För en lärare och en klass om 25 elever kommer kostnaden att bli följande:

3 månader: (3 kr x 25 elever) x 3 månader = 225 kr
6 månader: (3 kr x 25 elever) x 6 månader = 450 kr
12 månader: (3 kr x 25 elever) x 12 månader = 900 kr

Tänk på att summan blir lägre om din prenumeration löper över sommarlovet eftersom tjänsten är gratis mellan 15 juni och 15 augusti.

Vanliga frågor

Hur gör jag för att skriva ut Läsnycklarna?

Tyvärr går det inte att skriva ut Läsnycklarna. Vi har valt att ha våra Läsnycklar digitalt på plattformen så att eleverna ska kunna arbeta multimodalt med frågorna. Via plattformen kan eleverna få frågorna upplästa och svara i text, ljud, video eller med en bild.

Jag vill lägga in flera elever och lärare på samma gång. Hur gör jag?

Det går att ladda upp eleverna med en csv-lista. Se i manualen för exakta instruktioner! Manualen hittar du här MeraHegas Manual.

Kan jag använda mitt Google-konto för att registrera mig?

Vi håller på att undersöka om det är möjligt för dig att använda Google Classroom som inlogg.

Kan eleverna välja ett eget inlogg?

Nej. Du som lärare eller kontoadministratör behöver dela ut inloggningar till eleverna. Det är på grund av att Mera Hegas är en prenumerationstjänst.

Är Läsnycklarna fortfarande gratis?

Ja, Läsnycklarna är fortfarande gratis. Tänk på att de är ett digitalt material som gör sig allra bäst online. Det finns också special-läsnycklar som bara finns i prenumerationstjänsten.

Vad är skillnaden på gratis- och prenumerationstjänsten?

I gratisversionen ingår alla vanliga läsnycklar med tillhörande interaktivitet. I prenumerationstjänsten får du tillgång till titlarna som e-böcker och du som lärare får tillgång till speciella läsnycklar och teman som passar ämnesöverskridande arbete i skolan.

MeraHegas-nyheter

Läslust med Minecraft Läsnyckel!

Läsnycklar ger mer än bara läsförståelse. De öppnar också...
9/2 16:41

Skriv en skräckis på MeraHegas!

Att arbeta med innehållet i böckerna ger dina elever ytte...
13/1 15:42