2023-02-09 16:41
Hegas förlag

Läsnycklar ger mer än bara läsförståelse. De öppnar också upp för ämnesöverskridande undervisning och gör läsningen mycket roligare.

Spännande för spelnörden

Många ovilliga läsare ägnar avsevärd tid åt att spela dataspel och gillar det kreativa i att själva få styra berättelsens utveckling. Men spel och böcker har många beröringspunkter – de väcker känslor, de skapar samhörighet både till karaktärer i berättelsen och till andra och de är en tillflykt och en chans att drömma sig bort. Böcker om spel kan därför vara spännande ingångar till läsandet. En Minecraft-zombies dagbok – Ett oväntat äventyr är en både rolig och spännande läsnyckel som fångar barn som känner till Minecraft via datorspelet. Men du behöver inte ha spelat för att förstå boken eller läsnyckeln. Det blir bara lite roligare då!

Vänskap och inkludering

Förutom att locka den som gillar spel berör berättelsen viktiga teman som vänskap, utanförskap, att vara annorlunda och hur man kan ställa upp för varandra. Många som kämpar med läsning känner sig utanför i klassen och kompisgruppen. Då kan en bok vara en bra ingång till samtal och diskussioner. Det blir ett sätt att prata om det jobbiga utan att behöva utgå från sig själv. Relationer är alltid viktiga att diskutera och träna på.

Ämnesöverskridande

Läsnyckeln till En Minecraft-zombies dagbok – Ett oväntat äventyr innehåller frågor som går att knyta till många olika skolämnen. Förutom svenska och svenska som andraspråk finns t.ex. bilduppgifter. En del frågor passar inom SO-ämnena religion, historia och geografi. Exempelvis kan du knyta an till Egyptens spännande historia med mumier, hieroglyfer och ökenlandskap. Att arbeta med läsnycklar ger nya infallsvinklar både för lärare och elever. Och samtidigt är det väldigt roligt!

Till Läsnyckeln!


 

Hej!

"Vi som har gjort den här läsnyckeln heter Charlotte och Camilla. Vi lärde känna varandra när vi arbetade tillsammans i Helsingborg för ganska många år sedan. Vi började då att göra läsnycklar tillsammans med Hegas. det gör vi ännu, men nu jobbar vi på olika skolor. Den bästa boken tycker vi är en spännande ljudbok som vi kan läslyssna på när vi promenerar. Det är skönt attt fångas i någon annans värld för en stund. Tips! Minecraft-serien gör sig väldigt bra som ljudbok!"