2020-06-17 14:42
Hegas

Stallarholmsskolan i Strängnäs får Hegas Stipendium 2020! Läsprojektet på skolan har till syfte att uppmuntra eleverna i årskurs F-6 att våga byta både genre och författare. Dessutom ska fysisk aktivitet involveras i projektet.

Varje år delar Hegas ut ett stipendium till de vardagshjältar som arbetar ute i skolorna med inspirerande läsprojekt med eleverna. Läsprojektetet ska främja läsning, läsfärdighet och läslust på ett kreativt, lustfyllt och inspirerande sätt. I år har stipendiet tilldelats Stallarholmsskolan i Strängnäs.

Christine Herre, förstelärare i svenska, är initiativtagaren bakom läsprojektet på Stallarholmskolan. Christine har tidigare initierat flera läsprojekt på skolan, varav ett resulterade i att hela skolan läste ett ton böcker tillsammans.

Att våga byta genre och författare

Med det kommande läsprojektet vill Christine och andra svenskalärarna på skolan utmana eleverna (årskurs F-6) att våga testa nya genrer och författare. En risk med att läsa samma typ av böcker är att eleverna riskerar att fastna i läsförståelse av en yngre årskurs och utvecklar inte läsförmågan vidare. Fenomenet handlar enligt Christine om trygghet, där läsaren känner sig bekväm med genren.
- Jag märker att elever liksom vuxna snöar in på en genre och så läser man bara den genren eller bara den författaren.

En del av läsprojektet handlar därför om att uppmuntra elever att alltid låna en lite svårare bok. Vidare, riktar sig läsprojektet till de elever på skolan som saknar läslust och inte upplever att det finns några läsvärda böcker på skolbiblioteket. Genom att läsa olika genre är förhoppningen att eleverna hittar sin väg till läsningen.
- Jag är övertygad om att det finns en bok för alla, det gäller bara att hitta den!, säger Christine.

Läsning på Stallarholsmsskolan

Christine berättar att hon tydligt kan se på sina elevers skriftliga förmåga om de läser böcker. På så sätt tillkommer det mycket kunskap utöver ren läsförmåga, där elever börjar tala inre bilder och utvecklar sitt svenska språk. På Stallarholmsskolan är läsningen en stor del av vardagen för eleverna, med högläsning årskurser sinsemellan.
- Idag bröt två killar en fotbollsmatch för två stycken från en förskoleklass ville bli läste för. Då hoppade de av fotbollsplanen och satt och läste för de på skolgården. Det är så magiskt!

Fysisk träning ska involveras

Forskning visar att läsning gynnas av att värvas med fysisk aktivitet, som i sin tur har positiv påverkar på elevens skolresultat. Med det i åtanke ska idrottsläraren på Stallarholmsskolan involveras i läsprojektet tillsammans med svenskalärarna. Projektet är fortfarande i planeringsstadiet, men tanken är att eleverna först läser tyst en stund, för att sedan göra en fysisk aktivitet tillsammans.

Under vårterminen 2021 kommer läsprojektet mynna ut i en bokfest på skolgården, där eleverna kommer involveras i planeringen. En preliminär idé är att fira hur många olika genrer, titlar eller antal sidor de har läst tillsammans.
- Vi tänker alltid tillsammans, vi tävlar aldrig, säger Christine.

Grattis Stallarholmsskolan! Vi på Hegas ser fram emot att följa ert läsprojekt. Vill du skicka en ansökan till Hegas Stipendium 2021? Läs mer om hur du anmäler dig