Hegas stipendium

 

Läsning handlar om inkludering. Att alla barn och unga ska ha möjlighet att ta till sig litteratur, oavsett om de nyligen lärt sig läsa, har dyslexi, andra läsutmaningar eller om svenska är ett nytt språk.

För alla er vardagshjältar som arbetar ute i skolorna har Hegas inrättat ett stipendium om 5 000 kr/termin för arbete med inspirerande läsprojekt med eleverna.

Vem kan söka?

Hegas kommer att stödja ett projekt, som uppfyller våra kriterier att främja läsning, läsfärdighet och läslust på ett kreativt, lustfyllt och inspirerande sätt. Självklart ur ett barn- och ungdomsperspektiv, med mångfald, allas lika värde, rättigheter och möjligheter som grund.

  • Projektet skall genomföras under höstterminen 2019, vara knutet till en grundskoleverksamhet och den sökande kan vara en skolledare, pedagog, bibliotekarie eller annan personal på skolan. En ansökan per skola.

  • Storleken på gruppen av elever som deltar i projektet är inte av betydelse. Det kan röra sig om en mindre elevgrupp, en klass eller hela skolan. Det är också möjligt att genomföra projektet i samarbete med någon annan organisation eller verksamhet.

Sista ansökningsdag 31/3 2019. Projektet som får stipendiumet meddelas 17 maj. 

 Välkommen med din ansökan!

Här kan du ladda ner och fylla i stipendieansökan

Mejla din ansökan sedan till hej@ordstark.se eller skicka en utskrift till Hegas, Rönnowsgatan 8C, 252 25 Helsingborg.

Stipendiet gick till projektet Att läsa i skolan för att läsa i livet, Bara. Intervju kommer senare.