Sök Hegas stipendium! Du kan få 10 000:– till ditt läslust-projekt. 

Läsning handlar om inkludering. Att alla barn och unga ska ha möjlighet att ta till sig litteratur, oavsett om de nyligen lärt sig läsa, har dyslexi, andra läsutmaningar eller om svenska är ett nytt språk.

För alla er vardagshjältar som arbetar ute i skolorna har Hegas inrättat ett stipendium om 10 000:– för arbete med inspirerande läsprojekt med eleverna.

Vem kan söka?

Hegas kommer att stödja ett projekt, som uppfyller våra kriterier att främja läsning, läsfärdighet och läslust på ett kreativt, lustfyllt och inspirerande sätt. Självklart ur ett barn- och ungdomsperspektiv, med mångfald, allas lika värde, rättigheter och möjligheter som grund.

  • Projektet skall genomföras under VT 2023 till HT 2023, vara knutet till en grundskole- eller gymnasieverksamhet och den sökande kan vara en skolledare, pedagog, bibliotekarie eller annan personal på skolan. En ansökan per skola.

  • Storleken på gruppen av elever som deltar i projektet är inte av betydelse. Det kan röra sig om en mindre elevgrupp, en klass eller hela skolan. Det är också möjligt att genomföra projektet i samarbete med någon annan organisation eller verksamhet.

Sista ansökningsdag är 13 maj 2023.

 Välkommen med din ansökan!

Här kan du ladda ner och fylla i stipendieansökan. Sista ansökningsdatum kan vara fel på blanketten, men det gör inget!

Mejla din ansökan sedan till hej@ordstark.se eller skicka en utskrift till Hegas, Drottninggatan 26, 252 21, Helsingborg.