2023-01-30 13:00
Hegas

Idag, den 30 januari, överlämnar Hegas en 80 meter lång pergamentrulle till skolminister Lotta Edholm. Rullen innehåller ett brev, undertecknat av över 1600 personer, som uppmanar skolministern att bemanna Sveriges skolbibliotek.

Frågan om bemannade skolbibliotek berör många och upprör – skolbibliotekariens viktiga roll i skolan verkar ha gått politikerna förbi. I samband med valrörelsen strax innan riksdagsvalet under hösten fick bokförlaget Hegas nog och satte pennan till pappret. Brevet som författades följde med till bokmässan 2022 och omkring 1400 underskrifter samlades in. I skrivande stund är brevet undertecknat av 1613 personer, däribland:

Hilma Olsson och Kinn Danielsson, Hegas förlag
Gustav Fridolin, f.d. utbildningsminister
Helene Öberg, ordförande Svensk biblioteksförening
Johanna Jaara Åstrand, ordförande Sveriges lärare
Åsa Fahlén, ordförande Sveriges lärare
Embla Persson, ordförande Sveriges elevkårer
Anna Troberg, ordförande DIK
Grethe Rottböll, ordförande Sveriges författarförbund
Mikaela Zabrodsky, VD Förläggareföreningen
Boel Westin, ordförande i ALMA-prisjuryn och professor em. i litteraturvetenskap
Pamela Schultz Nybacka, forskare och lektor vid bibliotekarieprogrammet på Södertörns högskola
Maria Ringbo, universitetsadjunkt på institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås
Ulrika Centerwall, doktorand på institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås
Klara Önnerfält, skolbibliotekarie och debattör
Linnea Lindquist, rektor och debattör
Pär Sahlin, författare och ordförande i BULT, Författarförbundets barn- och ungdomslitterära sektion
Martin Widmark, författare
Beppe Singer, författare, programledare och lärare
Jo Salmson, författare
Cilla Nergårdh, VD på Astrid Lindgren AB

–Politikernas bristande engagemang och ovilja att agera väcker uppenbar frustration i branschen, säger Hilma Olsson, förläggare på Hegas. Alltifrån forskare, författare och skolpersonal till föräldrar, psykologer, poliser, socialsekreterare och journalister har skrivit under brevet. Alla vet att bemannade skolbibliotek behövs i svensk skola. Ändå duckar politikerna för frågan!

Idag, den 30 januari är det dags att överlämna brevet till skolministern. Då åker Hilma Olsson och Kinn Danielsson, förlagschef på Hegas, till Stockholm för att träffa skolministern och prata om bemanning av skolbiblioteken.

–Vi hoppas så klart att namninsamlingen ska få Lotta Edholm att vakna, säger Kinn Danielsson. All forskning visar att skolbibliotek inte bara är avgörande för barns läsutveckling, utan också för goda studieresultat i alla ämnen. Det är dags att göra slag i saken och bemanna skolbiblioteken!

Läs brevet till skolministern här!