2019-12-19 16:02
Hegas

I samtal om hur man främjar läslusten och får barn eller elever att läsa mer, eller överhuvudtaget, dyker ordet tröskelbok ofta upp. En tröskelbok kallas också för ingångsbok, och är precis som det låter en ingång till läsningen och en bok som sänker tröskeln för läsaren. Men varför behövs de och vilka böcker är egentligen tröskelböcker?

Fokus på berättelsen

Svaret är att det är svårt att säga, eftersom det beror på läsaren. Men generellt sätt kan man säga att en tröskelbok anspelar på läsarens intressen, utanför bokvärlden. Ofta ligger också mer fokus på själva berättelsen än det skrivna språket. En tröskelbok är en bok som helt enkelt sänker tröskeln och tar bort fokus från själva läsningen. Det kan till exempel vara serier med mycket bilder som påminner om andra medier som TV-program eller filmer, det kan vara böcker baserade på datorspel (som Minecraft-zombie) eller skräckböcker (Zombie city) med riktigt ruskiga illustrationer. Tröskelböcker kan vara helt olika böcker för olika personer.

En lustfylld upplevelse

Tröskelbokens viktigaste syfte är inte att ge läsaren en språklig utmaning. Det handlar istället om att ge läsaren en lustfylld upplevelse som kan inspirera och motivera till mer läsning. Då behöver boken ibland anpassas lite extra efter läsaren. Det viktigaste är kanske inte att språket är fantastiskt, eller att boken bidrar till några djupare reflektioner, huvudsaken är att läsaren hittar vägen in i boken och börjar läsa. Förhoppningsvis främjas läslusten och läsaren kan hitta andra böcker som tillgodoser andra behov längre fram.

All läsning är bra läsning och vi alla började någonstans! Läs vidare om 3 knep för ett ökat läsfrämjande