Selma Lagerlöf

Selma Lagerlöf föddes 1858 på gården Mårbacka i Värmland, och hon dog 1940. Lagerlöf var den första kvinna någonsin som tilldelades nobelpriset i litteratur (1909). Hon var också den första kvinna som fick plats i Svenska akademien (1914). Lagerlöf arbetade som lärare i Landskrona under tio och och det var under den perioden som hon debuterade med Gösta Berlings saga 1891. Under tidigt 1900-tal debatterades det svenska skriftspråket och många lärare förespråkade en mer ljudenlig stavning. När Lagerlöf fick i uppdrag att skriva en svensk läsebok för folkskolan anammade hon en del av de nya idéerna och förenklade stavningen av v och t (istället för hv, f, fv och dt). Dessutom använde hon inte pluralformer på verben i replik - förutom när det var kungen som pratade. Lagerlöf skrev ca 30 böcker under sitt liv, varav många fortfarande läses och har filmatiserats. 

Lagerlöf var också politiskt aktiv i kampen för kvinlig rösträtt under 1910-talet. 

  • Selma Lagerlöf
    139 kr
  • 139 kr