12/2
Hegas

Barnboksjakten började som en digital läslogg för barnen i familjen. Under hashtaggen #bokhyllanhärhemma skapar de ett eget digitalt bibliotek som samlar över 200 böcker som finns i hemmet.

Det äldsta barnet, kallad A, har redan knäckt läskoden och har också en egen hashtagg, #Aläsersjälv. Där publiceras alla de böcker som A har läst med en kommentar om hur läsningen upplevdes. Genom hashtaggen kan familjen gå tillbaka och få en bild av A:s utveckling i läsningen men också få en samling av böcker som kan passa de yngre barnen när det är deras tur.

Inspirerar och inspireras

Genom barnboksjakten inspirerar familjen andra till läsning och följarna får tips om böcker tillsammans med barnens egna upplevelser av dem. Men även familjen bakom barnboksjakten behöver inspiration ibland och genom instagram följer de flera bokförlag och ”bokstagrams”.

– Barnen ser bilder på olika böcker som andra läst och recenserat eller som är nya från förlaget. Vi läser om vad andra tyckt och tittar på bilderna. Sedan beställer vi de böcker som barnen vill ha via vårt lokala bibliotek. Vi tittar också mycket på videobloggande barn via instagram. Barnen tycker det är roligt att se andra barn som läser och lyssna på vad de tycker om böckerna.

Att välja rätt bok

Från skolans håll rekommenderas läsning 10–15 minuter om dagen men även om läsning alltid varit en stor del av familjens liv vet de att det kan vara svårt att hitta rätt bok.

– Det är en djungel för föräldrarna att hitta böcker som fungerar.

För barnboksjakten är det viktigt att läsa böcker som speglar dagens samhälle och hjälper barnen att få kunskap om olika människors förutsättningar. Det kan vara böcker som berör genom att ta upp barns känslor och hur de kan hanteras. Men också böcker som är normkreativa och utgår från människors lika värde oavsett kön, etnicitet, social tillhörighet, religion eller sexuell läggning. Samtidigt ska böckerna vara roliga, spännande och locka till
skratt.

– Med vad som är rätt bok vet man ju egentligen inte förrän man presenterat den för barnet och läst den tillsammans.

Även om barnen också tycker om att hitta böcker i förlagens tryckta kataloger tror barnboksjakten att arbetet med läslust genom sociala medier kommer att fortsätta växa.

– Många, både vuxna och unga, använder sig av sociala medier och läser och följer mängder med profiler. Genom att stora profiler på sociala medier idag går över till att publicera böcker och vloggar, bloggar och postar inlägg kring detta lockas unga till läsning. Genom medieprofiler som postar kunskap kring läsning och läsutveckling utbildas föräldrar att lära sig mer om hur de kan hjälpa sina barn att bli goda läsare.

Barnens perspektiv

Barnboksjakten lyfter också vikten av att litteraturvärlden frågar barnen vad de tycker för att utveckla utgivningen mer i riktning mot barnens önskemål. Genom att låta barnen själv får berätta om sin läsupplevelse för andra på nätet får barnens perspektiv ett större fokus, samtidigt som de hjälper varandra att öka läslusten. Genom filmade recensioner kan dessutom även de som inte kommit lika långt i läsningen också inspireras vilket uppmuntrar dem i sin utveckling.

– Om fler använder sig av sociala medier för att locka till läsning så borde ju fler också läsa och upptäcka denna magiska värld.

Vill du följa barnboksjakten på Instagram klickar du här!