25/10
Hegas

Idag är det den internationella skolbiblioteksdagen. Den instiftades av International Association of School Librarianship för att uppmärksamma hur viktiga skolbibliotek är. Skolbiblioteken är en viktig pedagogisk resurs som hjälper elever att bli bättre läsare och informationssökare – vilket också gör dem till aktiva samhällsmedborgare. Det är ett stort ansvar och alla som jobbar med skolbibliotek förtjänar ett stort tack för sin insats!

Hegas mötte två av dessa hjältar och frågade vad som fick just dem att välja skolbiblioteken som sin arbetsplats.

lisa ahlbäck skolbibliotekarie internationella skolbiblioteksdagenNamn: Lisa Ahlbäck
Jobbar som: Skolbibliotekarie på Diö skola och Liatorps skola i Älmhults kommun.
Favoritbok: Jellicoe Road av Melina Marchetta.

Varför blev du skolbibliotekarie?
Jag har alltid älskat böcker och läsning, så det kändes ganska naturligt att läsa till bibliotekarie. I början hade jag tänkt att arbeta med äldre elever, men de senaste åren har jag arbetat på låg- och mellanstadiet och det trivs jag jättebra med.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Det bästa är att jag varje dag får arbeta med läsning och läslust tillsammans med eleverna. Det är jätteroligt och givande att möta eleverna varje dag och få se dem knäcka läskoden och utvecklas!

Vad är det svåraste med ditt jobb?
Det svåraste är att begränsa sig tycker jag, ett skolbibliotek kan göra så mycket – allt ifrån läsprojekt till projekt kring källkritik och informationssökning, men för att det ska bli en bra och tydlig verksamhet behöver man begränsa sig och inte ta på sig för mycket.

Vilken är den vanligaste frågan du får på jobbet?
”Finns det några bra böcker?” är en fråga som jag får väldigt ofta, då får man prata om vad är en bra bok är enligt den eleven och försöka lista ut vad hen är ute efter. Ofta vet jag ungefär vad eleverna brukar läsa och tycka om så då är det lättare att hitta något liknande som skulle kunna passa.

catarina olsson bibliotekssamordare internationella skolbiblioteksdagenNamn: Catarina Olsson
Jobb: Bibliotekssamordare i Karlskrona kommun.
Favoritbok: Brorsan är kung! av Jenny Jägerfeld

Varför blev du bibliotekssamordare?
Idag ser det väldigt olika ut på skolorna och drömmen är att alla barn och elever ska få tillgång till bemannade skolbibliotek, fast vägen dit är lång. Jag arbetar mycket med läsfrämjande insatser i både skola och förskola. Att hela tiden försöka nå ut med litteratur till barn/elever så att de får tillgång den, samt att få dem till att upptäcka ny litteratur vilket jag anser är väldigt viktigt. Mitt uppdrag är att utveckla skolbiblioteken där vi strävar efter att få en mer likvärdighet på skolorna.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Det bästa med mitt jobb är mötena med elever och pedagoger när man arbetar läsfrämjande. All den positiva respons vilken man får tillbaka och det underbara när elever kommer springande och säger att de inte kunde sluta läsa där de skulle inför boksamtalet, utan att de var tvungna att läsa bara ett kapitel till.

Vad är det svåraste med ditt jobb?
Det svåraste med mitt jobb är utvecklingsbiten då det är många faktorer och roller som spelar in. Att lyckas skapa skolbiblioteksmiljöer med fackutbildade skolbibliotekarier. Det är ett långsiktigt projekt som man hela tiden i min yrkesroll måste slåss för. Att verkligen bevisa vikt och resultat som ges av att man får ha en skolbibliotekarie på skolan som även kan fungera som en pedagogisk resurs i klassrummet. Men det som också är svårt är tiden att räcka till. Jag vill så gärna läsa med alla barn/elever men jag hinner tyvärr inte med det.

Vilken är den vanligaste frågan du får på jobbet?
Boktips! Den frågan kommer både i arbetet men även jätte ofta privat. Det är superroligt och jag delar gärna med mig på den biten. Allt för att barnen/eleverna ska utveckla sitt läsintresse och sin läsförståelse.

 

 

    Varor som nämns i nyheten

  • Du kan förhandsläsa hela katalogen här. Trevlig läsning!
    0 kr