2024-02-16 13:37
Emelie Olofsson
Hegas bloggserie För skolbibliotekarien vänder sig framförallt till dig som är skolbibliotekarie i grundskolan. Elever som har tillgång till ett skolbibliotek med en utbildad bibliotekarie presterar bättre i skolan och har högre måluppfyllelse. Det visar forskningen. Och jag hoppas verkligen att mina tio år som skolbibliotekarie hade någon slags effekt på de lärare och elever jag träffade. Men räcker det med att ha skolbibliotek och skolbibliotekarien på plats? Nej. Engagemang och aktivt arbete måste finnas på alla nivåer, från den enskilda skolbibliotekarien till politikerna i kommunhuset.
0 kommentar(er)
2023-08-08 11:14
Emelie Olofsson
Hegas bloggserie För pedagogen vänder sig framförallt till dig som är pedagog i grundskolan. Tillhör du en av de lyckliga lärare som har en skolbibliotekarie på din skola? Grattis! Har hen dessutom tillräckligt mycket arbetstid för att hinna mer än att bara assistera vid in- och utlån i skolbiblioteket? I så fall är det snudd på din plikt att utnyttja hens kompetens och hitta samarbetsformer som gynnar dina elever. Och dig!
0 kommentar(er)
2023-06-05 08:26
Emelie Olofsson
Hegas bloggserie För skolbibliotekarien vänder sig framförallt till dig som jobbar på skolbibliotek. I januari 2023 fick skolminister Lotta Edholm en 70 meter lång namninsamling av oss på Hegas. Fler än 1600 lärare, skolbibliotekarier, barn, förlagsfolk och helt vanliga dödliga hade skrivit under vårt krav på att alla elever ska ha ett bemannat skolbibliotek. Men skolbibliotek har ju diskuterats i evigheters evigheter. Varför är det så? Och varför händer inget?
0 kommentar(er)
2022-12-16 16:54
Agnès Ericsson
Rektorns röst om skolbiblioteks roll är avgörande. Det påverkar hur hela skolan ser på läsning. Hegas träffar en rektor vet precis hur man tar vara på skolbibliotekariens kompetens utanför bibliotekets väggar.
0 kommentar(er)
2019-10-25 11:37
Hegas
Idag är det den internationella skolbiblioteksdagen. Den instiftades av International Association of School Librarianship för att uppmärksamma hur viktiga skolbibliotek är. Skolbiblioteken är en viktig pedagogisk resurs som hjälper elever att bli bättre läsare och informationssökare – vilket också gör dem till aktiva samhällsmedborgare. Det är ett stort ansvar och alla som jobbar med skolbibliotek förtjänar ett stort tack för sin insats!
0 kommentar(er)