8/10
Hegas

”När kommer nästa del i Amulett-serien?” måste vara en av de absolut vanligaste frågorna vi får på förlaget. Men äntligen är den här, del åtta i denna superpopulära serie grafiska romaner! Vill du  arbeta läsfrämjande med grafiska romaner i klassrummet? Serietecknaren och pedagogen Jimmy Wallin delar med sig av tips. 

Trots sin popularitet kan det ibland kännas svårt att veta hur man ska arbeta läsfrämjande med grafiska romaner i klassrummet. Många har missuppfattningen att den grafiska romanen inte kräver något av sin läsare, men den kommunicerar med både bild och text. Serietecknaren och pedagogen Jimmy Wallin anordnade Workshops i Göteborg med den första Amulett-boken. Workshopen hade som mål att eleven skulle skapa sin egen ”storyboard”. Inledningsvis fick eleven punkter som gick ut på att skapa en förförståelse för fantasygenren och serieformatet och ett antal frågor att förhålla sig till under läsningen. Med hjälp av frågorna fick eleven verktyg för att identifiera viktiga byggklossar i berättandet, dessa användes sedan för att skapa en egen historia och skissa upp en storyboard.

Det är bara ett av alla sätt du kan använda dig av grafiska romaner i klassrummet. Varje Amulett-bok kommer med sin egen läsnyckel som finns att hämta gratis i anslutning till varje titel på merahegas.se. Hämta hem, läs och inspireras du också till att jobba med grafiska romaner i klassrummet!