2019-02-07 11:58
Hegas

I Rinkeby driver Socialförvaltningen, Kulturförvaltningen och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning projektet Läslust i Rinkeby från hösten 2018 till och med våren 2021. Valet av plats för projektet föll på Rinkeby på grund av det höga antalet elever med låga skolresultat. Samtidigt finns det barn som inte får högläsning på svenska hemma, vilket är viktigt för läsförmågan, eftersom andra språk pratas i hemmet.

- Ett av socialtjänstens viktigaste uppdrag är att arbeta förebyggande. I det förebyggande arbetet stöttar man barn och ungdomar på fritiden. Medel har sökts av Socialförvaltningen, Kulturförvaltningen och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning för att driva projektet, säger Shilan Nazari, projektansvarig.

Varje termin deltar 20-30 barn i åldern 8 till 12 år som kommer från de tre kommunala skolorna i Rinkeby. Två gånger i veckan träffas de på biblioteket för att läsa tillsammans med varsin vuxen. Metoden heter paried reading och kommer från Storbritannien. Samma metod användes av socialtjänsten i ett lyckat projekt som var inspirationen till Läslust i Rinkeby. Där ökade familjehemsplacerade barn sin läsålder med ungefär ett år under en termin.

– Jag, som bibliotekarie, är ansvarig för att hålla i lästräffarna två gånger i veckan för barnen. På lästräffarna har vi först lässtimulerande aktiviteter i grupp, som t ex bokprat, högläsning, skrivande och skapande. Efter gruppaktiviteten går barnen iväg till olika platser i lokalen med sin vuxna lässtödjare/tutor för att läsa tillsammans i 20 minuter. Böckerna de läser tar bibliotekarien fram i samspråk med barnet. En specialpedagog är också engagerad i projektet på deltid för att testa barnens läsförmåga innan och efter terminen. berättar Märta Linnros.

Fullbokat fram till 2020

För den som vill delta i projektet är kön lång, cirka 100 barn väntar på att få vara med. Redan under 2018 var både vår- och höstterminen 2019 fullbokade. Projektet verkar vara precis vad familjerna i Rinkeby vill ha. En anledning till att så många vill vara en del av projektet är att föräldrarna är medvetna om betydelsen läsningen har för barnens framtid.

- De berörda skolorna i Rinkeby fick information inför skolstarten. Eleverna fick både broschyr och anmälningsblankett under första skolveckan. Dessutom fanns samma information på biblioteket och Familjehuset säger Märta Linnros.

Detta tar barnen med sig från projektet

  • En positiv känsla för läsning, vilken kan bidra till en ökad läsförståelse
  • Att sitta på tu man hand med en lässtödjare, bli sedd och uppmärksammad
  • Umgänge i läsinspirerande aktiviteter har skapat en bra gruppkänsla och en god påverkan barnen emellan
Taggar: Läslust