Jules Verne

Jules Verne levde 1828-1905 och var en fransk författare. Han studerade först juridik, men avbröt studierna. För att försörja sig började han arbeta som sekreterare på en teater. Hans första litterära verk var pjäser och noveller. Under hans verksamma år höll vetenskapen på att kartlägga de sista okända delarna av världen och idéerna till Vernes romaner kom till som en direkt följd av nya upptäkter. Geografiska upptäkter gav inspiration till reseskildringar och böcker om upptäcktsfärder och den teknologiska utvecklingen gav upphov till romaner om framtida möjligheter som månresor och undervattensfärder. Verne brukar tillskrivas epitetet sci-fi-romanens fader, tillsammans med H.G Wells. 

  • 194 kr