Jerry Siegel & Joe Shuster, bearbetad av Lucy Rose