James Mattew Barrie

James Matthew Barrie föddes 1860 i Skottland och dog 1937. Hans familj ville att han skulle studera och jobba med politik, men Barrie visste tidigt att han ville bli författare. Han läste därför litteratur på universitetet och arbetade sedan som journalist. Han började skriva teaterpjäser och romaner och år 1904 kom hans pjäs om Peter Pan ut. Några år senare skrev han om den till en roman. Även om Barrie skrev många andra populära berättelser och pjäser är det Peter Pan som lever kvar.

Några år innan Barrie dog gav han rättigheterna till Peter Pan till ett barnsjukhus i London.

  • James Mattew Barrie
    139 kr