2018-04-05 15:44
Hegas

Vi vill fortsätta trycka lite extra på vårt fantastiska 5 000 kr/termin stipendium - ett stipendium för alla er vardagshjältar som arbetar ute i skolorna. Det har nämligen sista ansökningsdatum 1maj!

2018 års tema är *trumvirvel*
Spökhistorier!

Projektet ska genomföras under höstterminen 2018 och vara knutet till en grundskoleverksamhet. Du som söker kan vara nästan vem som helst på skolan: en skolledare, pedagog, bibliotekarie eller annan personal. Men observera – det går bara att göra en ansökan per skola!

Storleken på gruppen av elever som deltar i projektet spelar ingen roll. Det kan vara allt ifrån en mindre elevgrupp till en klass eller kanske hela skolan! Det är också möjligt att genomföra projektet i samarbete med någon annan organisation eller verksamhet.

Vi kommer alltså att stödja ett projekt som på något vis anknyter till spökhistorier och uppfyller våra kriterier att främja läsning, läsfärdighet och läslust på ett kreativt, lustfyllt och inspirerande sätt. Självklart ur ett barn- och ungdomsperspektiv, med mångfald, allas lika värde, rättigheter och möjligheter som grund.

Så sök vårt stipendium och fortsätt kämpa för alla blivande bokmalar!

Vi menar att läsning handlar om inkludering. Att alla barn och unga ska ha möjlighet att ta till sig litteratur, oavsett om de nyligen lärt sig läsa, har dyslexi, andra läsutmaningar eller om svenska är ett nytt språk.

Tidigare vinnare av Hegas stipendium

Hegas stipendium-vinnarna 2017

Förra årets vinnare Annie Hjälm Eriksson, lärare i åk 1 på Myrängsskolan i Täby, skapade ett projekt där deltagarna någon gång under våren skulle gå en sagopromenad där de mötte olika sagor från vår serie Lilla skräckbiblioteket. Varje saga avslutades med en unik uppgift eller uppdrag. Det kunde till exempel vara en skapande aktivitet, minnesträningslek eller dramatisering. Eleverna skulle sedan tillsammans arbeta vidare i mindre grupper med eget sagoskrivande i Symwriter, ett ordbehandlingsprogram med symbolstöd som gör det möjligt att kunna skriva oavsett läs- och skrivkunninghetsnivå.

Vinsten motiverades med att hon på ett enkelt, kreativt och inspirerande sätt engagerat förstaklass-elever och elever från grundsärskolan att väcka läslust, skapa gemensamma läserfarenheter och stärka elevernas olika förmågor.