2018-10-09 09:37
Hegas
Elisabeth Klevborn, specialpedagog, berättar varför läslyssning utvecklar språket och ordförrådet. En fördel med att lyssna och läsa samtidigt är att alla elever kan dela samma läsupplevelse. Samtidigt bidrar läslyssning till att läshastigheten ökar. Hegas ställer 3 frågor till Elisabeth om att läslyssna! 

Vad finns det för fördelar med att lyssna och läsa samtidigt?

– Du kan tillgodogöra dig texter som innehållsmässigt är på en högre nivå än om du läser traditionellt, det vill säga ”med ögonen”. Det gör att om du är en svag avkodare så har du möjlighet att ”läsa” böcker som passar din utvecklingsnivå, även om du inte kan avkoda texten. När det handlar om att läsa för att lära så får du genom att lyssna möjlighet att sätta fokus på lärandet när läsningen inte längre är ett hinder. Alla tar till sig information på olika sätt, så även elever som inte har lässvårigheter kan dra nytta av att lyssna.

Kan ljudböcker leda till att fler barn med dyslexi även börjar läsa text? Hur?

– Ljudböcker utvecklar språket och ordförrådet på samma sätt som när du ”läser med ögonen”. Det väcker också intresse för litteratur och böcker, när du kan lyssna på böcker som ligger på rätt utvecklingsnivå. Elever med dyslexi har ofta utvecklat obehagskänslor inför böcker och det skrivna ordet. Ljudböckerna kan bidra med att minska eller helt få bort det obehaget, vilket gör att läsaren vågar närma sig böcker. Forskningen visar också att om du lyssnar på så kallade fulltext-daisy i ett bokläsningsprogram där du kan följa med i texten, så ökar också läshastigheten.

Hur kan man jobba med ljudböcker i skolan?

– Eleven kan när de andra eleverna läser en ”vanlig” bok, läsa sin ljudbok med hjälp av en dator, en smartphone eller en surfplatta. Eleven kan på det sättet ”läsa” böcker vars innehåll är mycket mer avancerat än det han/hon kan läsa ”med ögonen”. Då kan Kalle med dyslexi läsa samma böcker som klasskamraterna och dela samma läsupplevelse.
Läslyssning ökar tillgängligheten till läsning för de elever där läsning utgör en extra utmaning. Spana in Hegas-redaktionens tips på 9 lättlästa ljudböcker för barn som garanterat griper tag i eleverna i ditt klassrum!

Här hittar du våra lättlsästa ljudböcker för barn!

Vi finns naturligtvis på flera av de stora ljudbokstjänsterna: Storytel och Nextory. För de som lyssnar i skolan så ligger alla våra böcker också på Inläsningstjänst (ILT), Polyglutt/Polylino och Ugglo. Och du! Vi kvalitetssäkrar alla våra inläsningar. Det är extra viktigt för läsaren som sitter med text och ljud parallellt.

 

Skriv en kommentar:

Text:
Signatur:
Aaa8t
Kod från Captcha-bild:

En bra artikel men vill uppmärksamma att man bör fråga eleven då och då om innehållet så att den verkligen lyssnar ( har en bok som engagerar) jag undrar om de som lyssnar fråga lika ofta om vad ord betyder som de som läser en fysisk bok?
2022-10-02 08:12:44
Irène