Helena Berglund

Som barn tyckte jag om att hitta på historier. Och de fick gärna vara kusliga och spännande. Jag älskade Vi Fem-gänget, hästböcker och spökhistorier. Mitt eget skrivande började med dikter, noveller och låttexter. Det bästa med att skriva skönlitteratur är att jag får använda min fantasi. Ibland händer det att personerna i berättelsen överraskar mig. Så var det när jag skrev Du klarar det, Lisa! Förutom att skriva böcker har jag arbetat som frilansjournalist.

Boken om Lisa och Klubb Demo påminner om min egen barndom. Men när jag var barn på 70-talet var det de vuxna som demonstrerade. Idag vet unga så mycket mer om världen än vad jag visste som barn.

  • Helena Berglund
    162 kr
  • 162 kr