Ellen Holmboe

Ellen Holmboe är en uppskattad författare i Danmark och jobbar med skrivande på heltid. Helst skriver hon böcker med mycket humor och spänning. Ellen fick idén till Zom börjar skolan från sitt eget första möte med skolan. Hon gick aldrig i förskola, så när hon började skolan mötte hon stora barngrupper för första gången. Tänk dig chocken när Ellen, sex år gammal, stod på skolgården till Danmarks största skola, med 1400 elever! Känslan av att vara väldigt liten tog Ellen med sig när hon skrev om Zom.

  • 140 kr
  • 140 kr
  • 140 kr