Jonathan Swift

Jonathan Swift levde 1667-1745 på Irland. Swift arbetade både som sekreterare till en diplomat i England och som präst, förutom att han skrev böcker. Han anses vara en av världshistoriens stora satiriker och både Ett anspråkslöst förslag och Gullivers resor, som är de verk han är mest känd för, skrev som satiriska kommentarer till tidens sociala förhållanden.