17/5
Hegas

Karna citat

Läsnyckeln är ett arbetsmaterial för elev och lärare som är utformad för att öka läsförståelsen och väcka läslust! De varierar lite i sina upplägg men består vanligast av tre huvudrubriker:

läsnyckel1Innan läsning:

Som ska hjälpa till att väcka intresse och att bygga förförståelsen av det barnet är på väg att läsa.

Medan man läser:

Den här rubriken förkommer inte i en del av ungdomsböckernas läsnycklar där frågorna gör sig bättre efter man läst hela texten. Här uppmärksammas inslag i texten som kan vara av betydelse för läsförståelsen och tolkningen av texten. De får försöka förutsäga händelseutvecklingen samtidigt som de ska reflektera och sätta sig själva i relation till texten t ex ”Vad hade jag gjort i en liknande situation?”. Barnet ska också lära sig och träna på att bygga inre bilder av texten.

Efter läsning:

Efter läsningen fångas läsarens reflektioner upp: Vad var bra? Var det något som jag skulle vilja var annorlunda? O s v, de får också lyfta vad de anser är bokens viktigaste/mest minnesvärda händelser. Efter läsningens andra moment handlar om att röra sig bortom texten. Här tar man fasta på grejer från boken som man sedan arbetar vidare på i olika former t ex genom att aktivera egna estetiska uttryck för att bearbeta det lästa: eget skrivande, drama, film, måla, pyssla, skapa eller så kan man arbeta vidare med faktaaspekter kring bokens innehåll och saker man kanske vill lära sig mer om.

 

Genom att arbeta aktivt genom hela läsprocessen fångar man upp läsarens tankar och upplevelse samtidigt som de tvingas reflektera över sina intryck. Karna Nyström arbetar som litteraturpedagog där hon bland annat frilansar med läsprojekt för barn. Karna ligger också bakom flera av HEGAS-läsnycklar. Vi har frågat henne hur hon brukar tänka när hon skriver läshandledningar.

”Jag vill ge barnen uppgifter som jag hoppas ska stötta - inte kontrollera - läsförståelsen och läsmotivationen. Skönlitteratur behöver inte ha svaren, den ska få dig att tänka, känna och reflektera själv. För mig handlar det alltså inte om att skapa uppgifter man kan svara rätt eller fel på utan sådana som eleven förhoppningsvis kan tycka är roliga att diskutera och göra, där det är deras tankar och reflektioner som lyfts fram. Det är utmanande och kul att fundera ut frågor som bygger förförståelsen innan de börjar läsa och frågor som hjälper dem under läsningen. Efter läsningen är det roligt att försöka hitta flera olika sätt att bearbeta det lästa. Samtalen runt det lästa är viktiga!”

 

läsnyckel1Kom ihåg!

Läsnycklarna är inte statiska utan kan också användas som inspirationsmaterial, kanske tar man fasta på en av punkterna och lyfter den till ett längre klassprojekt eller så plockar man och väljer de uppgifter som passar till sin barngrupp. Bara fantasin sätter gränser för hur man kan arbeta kring böcker! Kanske har du något roligt bokprojekt eller någon speciellt tillvägagångs sätt när du jobbar med läslust och läsförståelse – skriv gärna till oss och berätta!