2022-01-13 15:42

Att arbeta med innehållet i böckerna ger dina elever ytterligare en dimension i läsningen. Du som lärare får möjlighet att lyfta frågor om ämnet eller, som i Läsnyckeln till Röda kappan, en strategi för att skriva.

Det var roligt att ta fram Läsnyckeln till Röda Kappan! Innehållet var oväntat och fantasifullt. Jag tänker att det oväntade motiverar läsarna att vända blad och läsa boken ända till slutet.

Skriv en spökhistoria

Efter läsning på MeraHegas ska eleverna skriva en spökhistoria med samma inledning som Röda kappan har. Eleverna får själva byta ut innehållet och skapa en egen historia.

Läsnyckel röda kappan

Välj det som passar bäst

Du kan modellera uppgiften genom att klassen eller en grupp elever skriver en ny historia tillsammans. Eller så kan du låta eleverna göra uppgiften enskilt.Jag vill att läraren ska välja det som passar eleverna bäst. Det kan ju skilja sig en hel del hur långt de kommit i det självständiga skrivandet.

Öva på röd tråd

Uppgiften tränar eleverna i att skriva en historia med en röd tråd och skapa bilder till en historia. Som lärare kan du också prata om andra element som påverkar skrivandet. Till exempel hur man använder adjektiv för att förstärka innehållet.

Psst! Visste du att alla läsnycklarna innehåller uppgifter att göra innan, under och efter läsningen?


 

Karin gifvas

Hej!

"Jag heter Karin Gifvas och jag har arbetat med barn sedan 1997! Jag började arbeta som förskollärare och har sedan utbildat mig vidare. Först till lärare och sedan till speciallärare. Jag har tagit fram läsnycklar till olika böcker med olika teman och nu senast arbetade jag med Röda kappan."