2023-10-26 14:19
Hegas

Hurra för regeringens beslut om att satsa på bemannade skolbibliotek! Hurra för skolbibliotekarien! Vi är så glada att vårt och många andras arbete för att lyfta frågan om bemanning äntligen bar frukt. Men vad händer egentligen nu? Här på Hegas gör vi ett djupdyk. Vilken dag passar bättre för detta än Skolbibliotekets dag?

Demonstrationståg och namnlistor

Vi är många som har kämpat, tjatat och gjort allt i vår makt för att få upp regeringens ögon för hur viktig den här frågan är. För barns läsning, för demokrati och rättvisa. Vi på Hegas ställde till med demonstrationståg på Bokmässan förra året (2022) och samlade in namnunderskrifter i vår monter. Över 1600 namn fick vi på vår rulle; lärare, skolbibliotekarier, författare, barn, föräldrar, programledare och många, många fler skrev under på vårt krav om skolbibliotekarie på alla skolor. Och det gav resultat. I januari kunde förlagschefen Kinn Danielsson och förläggaren Hilma Olsson stega in på skolminister Lotta Edholms kontor med den stora rullen i högsta hugg.

Namninsamling för bemannade skolbibliotek

Bemannade skolbibliotek in i skollagen 2025

I mitten av september i år kom så beskedet: bemannade skolbibliotek ska in i lagen! Lagen, som kommer vara en del av skollagen, ska träda i kraft 2025. Men än så länge har vi inte hört något om hur lagen ska formuleras. Det är viktigt att lagen slår fast vad ett skolbibliotek är och att biblioteket ska bemannas av bibliotekarieutbildad personal. Skolbibliotekarien måste också inkluderas och bli en självklar del av det pedagogiska arbetet på skolan. Därför bör det definieras hur många elever som det är rimligt att man har ansvar för som skolbibliotekarie. Alltför många skolbibliotekarier förväntas idag serva långt fler elever än vad som är rimligt – och tiden för pedagogiskt arbete räcker inte till.

Osäkra på den ekonomiska satsningen

För att satsningen på bemannade skolbibliotek ska kunna bli verklighet behövs ekonomiska resurser. Regeringen har därför flaggat för att de kommer avsätta pengar i höstbudgeten 2025 för bemannade skolbibliotek. Det är naturligtvis bra och nödvändigt för att lagen ska kunna bli verklighet, men man måste komma ihåg att regeringen samtidigt avslutar den förra regeringens satsning på folkbiblioteken, Stärkta bibliotek, som år 2022 låg på 150 miljoner kronor och i år på 73 miljoner.

I ett av förslagen fortsätter regeringen förvänta sig att folkbibliotek i vissa kommuner ska vara skolbiblioteket. Hur ska de ekonomiska resurserna fördelas utifrån detta? Det vet ingen. Än. Vi håller koll!

Ekonomisk stöttning till skolbiblioteken en fråga vi väntar svar på.

Skolbibliotekarier före kanon säger vi

Regeringen verkar nära en kärlek till litteratur- eller läslistor – det som tidigare gick under betäckningen kanon. Men det som regeringen inte verkar förstå, trots att mängder av lärare, bibliotekarier och skolbibliotekarier högljutt försöker berätta för det dem, är att inga litteraturlistor i världen kan få ovilliga barn och unga att läsa. Det kan däremot skolbibliotekarierna. Det är ni som möter barnen, pratar med dem, peppar och stöttar dem som har en chans att ge dem böcker som passar dem och får dem att vilja läsa.

Kanon versus skolbibliotekarier

Skolbiblioteket måste integreras i skolans verksamhet

Det finns rektorer som fattat vikten av skolbiblioteket och skolbibliotekarien. Linnea Lindquist, rektor på Hammarkullsskolan, bestämde sig för att utgå från skolbiblioteket och bygga skolan runt det – kanske inte fysiskt men ekonomiskt och strukturellt. På det sättet kom skolbiblioteket att bli integrerat i hela skolans verksamhet på ett naturligt sätt. Linnea deltog på ett seminarium på bokmässan i år där hon berättade om hur hon tänker och i januari 2024 kommer hennes bok Du satsar väl på skolbibblan? på Hegas (den går redan nu att förhandsbeställa hos din upphandlade återförsäljare.) 

Två av Linneas bästa tips är:

  • schemalagda biblioteksbesök för alla elever på skolan
  • planeringstid tillsammans med lärarna så att bibliotekets verksamhet kan spegla undervisningen och vara ett stöd.

 

Integrera skolbiblioteket i skolan

 

Ser din rektor fortfarande ut som ett frågetecken?

Tycker din rektor att det här med skolbibliotek är lite svårt? Då sätter du Linneas bok i handen på hen! På Bokmässeseminariet med Linnea Lindquist deltog även skolbibliotekarien Eric Haraldsson. Han uttryckte det som att ”En bibliotekarie kan på egen hand hoppa ganska högt. Men rektorn är staven som gör att bibliotekarien kan hoppa riktigt högt och göra skillnad på riktigt!”

Skolbibliotekarien är en superhjälte!

Vi på Hegas brukar jämföra skolbibliotekarien vid en superhjälte och det är ni verkligen. Men ingen superhjälte klarar sig utan en sidekick, och det måste finnas i alla fall finnas rimliga förutsättningar om man ska kunna utföra hjältedåd. Vi hoppas att ni blir firade på era skolor – inte bara med tårta och glada tillrop utan med en lagom arbetsbörda, höjda bokanslag och stöd och support från era rektorer. Det är ni mer än värda, superhjältelika skolbibliotekarier!