2023-12-13 09:22
Hegas

Lättlästa och magiska sagor för barn och unga

Minns du hur mysigt det var när någon läste sagor för dig? Hade du en favorit du uppmanade vuxna att läsa om och om igen? Vilken var det?

Sagor för barn ska innehålla magi, fantasi och heroiska huvudpersoner. Det gäller självklart även sagor för vuxna men nu fokuserar vi på sagor för barn.

Här har vi plockat fram allt från våra lättlästa klassiska sagor för barn till mer nutida varianter. Men de innehåller allt som en saga ska göra! Och de moderna sagorna har budskap som passar vår tid. Vi lovar.

Sagor bygger broar mellan generationer

När vuxna delar sina favoritsagor med barn delar ni en läsupplevelse. Gemensam läsning skapar minnen som varar livet ut! Samtidigt lockar du som vuxen till läsning och läslust. Du är en läsfrämjare varje gång du pratar om sagor.

Sagor ger er också möjlighet att diskutera skillnaderna mellan olika land och tidsepoker. På så sätt bjuder sagorna in barn till ett historiskt lärande. Ni får garanterat många spännande samtal när ni ger er in i sagornas värld.

Klassiska sagor för barn

Nej, det är kanske inte Askungen du hittar här men däremot Pinocchio, Trollkarlen från OZ och Heidi för att nämna några klassiska sagor. Även Maj Bylocks bearbetade äventyrsklassiker finns här. Bläddra på! Alla är lättlästa enligt Hegas standard för att även riktigt ovana läsare ska hitta till läsningen.

Klassiska sagor

Maj Bylocks Äventyrsklassiker

Flippade och moderna sagor för de yngsta

Känner du barn som tycker att de traditionella sagorna är dötrista? Erbjud en drös med moderna och flippade sagor för barn. En del är vanliga sagor omgjorda till rysliga versioner, andra är helt moderna och de tredje flippade. Vad sägs om att Askungen blir en ninja?

Moderna sagor har flera fördelar: de ger mångfald i representation, inkluderar moderna perspektiv och utmanar gamla idéer. Kan Askungen vara en ninja? SJÄLVKLART!  När du kombinerar det traditionella med det moderna får barnen tillgång en bredare och mer mångsidig samling av berättelser, vilket främjar deras kreativitet och förståelse för världen vi lever i. 

Skruvade sagor

 Flippade sagor

 

Sagor för barn på andra språk

Under 2014 samlades över 250 folksagor in från boende i syriska flyktingläger. Böckerna i Hegas al-Hakawati-serie är alla berättelser därifrån. Dessutom har de parallelltexter! Arabiska löper jämte svenska för att fler ska kunna ta del av denna sagoskatt. Det ger dig som pedagog en möjlighet att väcka intresset för syriska folksagor i hela klassen.

Al-hakawati sagor

Sagor för barn att lyssna på

Du är i gott sällskap om du letar efter sagor för barn att lyssna på. Du hittar alla nämnda sagor ovan hos ljudbokstjänsterna Storytel, Bookbeat och Nextory. Bara sök på Hegas så hittar du hela utgivningen. Det gäller även ljud- och ebokstjänsterna som skolorna använder. Även där finns Hegas redo att locka barn till läsning med sagor – klassiska som riktigt flippade.

Sagor spelar roll i barnens utveckling

Sagor spelar en avgörande roll i barns utveckling genom att öppna dörren till en rik värld av fantasi och lärande. Berättelserna är inte bara underhållande utan också viktiga för att främja barns språkutveckling och kreativa tänkande. Genom sagor introduceras barn till olika karaktärer, platser och händelser. Det breddar deras förståelse för världen omkring dem.

Sagor fungerar också som en bro mellan verklighet och fantasi, vilket ger barn möjlighet att utforska olika känslor och situationer på ett tryggt sätt. Tillsammans kan ni ha samtal om att ljuga medan ni läser Pinocchio. Hjälteberättelser kan inspirera mod och empati, medan moraliska berättelser ger värdefulla läxor om rätt och fel. Dessutom ökar sagor barns förmåga att koncentrera sig och lyssna, vilket är viktigt för deras kognitiva utveckling.

Genom att läsa sagor tillsammans främjar vuxna även en nära anknytning med barnen. Det gemensamma äventyret i en sagovärld stärker relationer och ger tillfälle till samtal om livets olika aspekter. Sagor är en fantastisk resurs för barn, inte bara för deras intellektuella tillväxt utan också för att bygga en grund för empati och kreativt tänkande.

 

Sagor i klassrummet

  1. Interaktivt sagoberättande: Du som lärare kan integrera sagor interaktivt i klassrummet. I stället för högläsning – testa olika metoder som dramatisering, rollspel eller gruppdiskussioner. Eleverna blir delaktiga!

  2. Koppling till ämnen och läroplan: Välj sagor som passar till ämnet och skapa aktiviteter eller projekt baserade på dessa berättelser. Kanske ämnesöverskridande? Du låter eleverna utforska ämnen på ett kreativt sätt och koppla samman teoretiskt lärande med praktiska exempel från sagovärlden.

  3. Mångfald och inkludering: Använd sagor för att introducera mångfald och inkludering i klassrummet. Detta kan skapa förståelse och empati för olika kulturer och erfarenheter samt främja en känsla av gemenskap och acceptans i klassrummet.

Sagor i biblioteket

  1. Tematiska sagostunder: En klassisk aktivitet! Välj sagor som passar ett specifikt tema, säsong eller evenemang. Genom att skapa en atmosfär av spänning och äventyr får barn och deras föräldrar njuta av en gemensam läsupplevelse. Du främjar läsning och skapar en positiv relation mellan föräldrar, barn och biblioteket. Och det vill vi ju. Länge leve läslusten!

  2. Skapa sagohörnor: Inrätta speciella sagohörnor eller läshörnor i biblioteket där barnen kan fördjupa sig i sagor. Detta ger barnen en inbjudande miljö där de kan utforska och njuta av böcker på egen hand eller tillsammans med föräldrar. Eller gör som många bibliotek gjort! Porta vuxna från barnavdelningen.

  3. Sagobaserade workshops och aktiviteter: Organisera workshops och aktiviteter baserade på populära sagor. Du kan inkludera konst och hantverk, dramatisering, eller till och med enklare vetenskapliga experiment kopplade till sagornas teman. Genom att använda sagor som utgångspunkt för kreativa aktiviteter blir biblioteket både en inspirerande och rolig plats för lärande.

Sagor i hemmet

  1. Regelbundna högläsningsstunder: Gör högläsningsstunder till tradition där du läser sagor med dina barn. Ni knyter an till varandra samtidigt som läslusten väcks, språket utvecklas och fantasin frodas. Vid högläsning kan du till och med läsa sagor som textmässigt är över barnets egen läsnivå!

  2. Samskapande sagoframställning: Skapa egna sagor tillsammans! Tolka existerande sagor på nya sätt. Du och barnen skapar karaktärer, händelser och slut på era egna sagor. Det ökar kreativiteten och låter er leka tillsammans. Ljuvligt!

  3. Använd sagor som diskussionsgrund: Efter att ha läst en saga, använd den som en grund för ett samtal. Fråga barnen om deras tankar och känslor om sagan. Vilka lärdomar drar de av sagan? Plötsligt har ni haft ett läsfrämjande samtal som främjar kritiskt tänkande, empati och kommunikation. Du som vuxen kan dela dina egna erfarenheter eller relatera berättelsen till verkliga situationer.