15/4
Hegas

Alla elever har rätt att få en likvärdig undervisning om sexualitet, identitet och relationer. Någon som är van vid att arbeta inkluderande är Anna Ahlund, legitimerad lärare och författare till Våga längta-serien. I april får böckerna sällskap av Våga Längta värderingsspel, ett verktyg för dig som vill arbeta kring frågor runt lust, sex och relationer på högstadiet och gymnasiet.

Anna Ahlund är legitimerad lärare i svenska och musik för högstadiet och gymnasiet. Hon är författaren bakom Våga Längta-serien: Någon annan, Lättare i mörkret, Min tur nu och Väntat så länge. I april släpps Våga Längta-spelet, som utgår från böckerna i serien.  
– Relationer och sexualitet är favoritämnen för mig. Jag såg ett behov av bra lättlästa böcker med den tematiken och med representation inom HBTQ-spektrumet.  
Att läsa om sex, lust och relationer i olika former är viktigt av flera anledningar.  
– Dels för att ta reda på vad man själv gillar, men också för att börja fundera över var ens egna gränser går, säger Anna.

Likvärdig sexualundervisning är viktig

Anna berättar att många unga HBTQ-personer lätt kan känna sig exkluderade ur sexualundervisningen, när samkönat sex eller transsexualism bara nämns i förbifarten. För att ge alla elever en likvärdig undervisning krävs det därför ett inkluderande klassrum. Representation är viktigt. Att eleverna får chans att läsa om personer som påminner om dem själva med erfarenheter som känns relevanta. Lärarens ordval kan också påverka hur inkluderade eleverna känner sig.  
– En kommentar som ”alla tjejer stannar här och alla killar går till biblioteket” blir onödigt jobbig för den som funderar över sin könsidentitet men kanske inte vill prata om den än.

Vilka utmaningar möter lärare när det kommer till sexualundervisning?
– Jag tror att rädslan för att det ska bli för personligt kan göra att diskussionerna inte når något djup. Sen tror jag att rädslan för att säga fel om till exempel HBTQ-frågor gör att en del lärare skyndar förbi det. Lösningen är att läsa på, till exempel har både RFSU och RFSL massor av bra material på sina hemsidor, tipsar Anna.

Sexsnack kan bli för privat

Enligt Annas erfarenhet, behöver inte lärarna väcka elevers lust till att prata om ämnen inom sex och relationer. Intresset finns redan där. Snarare är utmaningen att få elever att våga delta i samtal om sex, utan att de känner att det blir för personligt eller privat.  
– När man istället kan prata om litteratur är det enklare, för man har något gemensamt att utgå ifrån, och kan prata om personerna i boken istället för sig själv. 

Spel som väcker diskussion

Våga Längta-spelet är ett nytt, roligt och engagerande sätt att samtala om sex. Spelmomentet sporrar ovilliga läsare, som har chans att vinna genom att diskutera böckerna. Spelets kärna är de diskussionsfrågor som finns kopplade till varje bok. Tanken är att diskussionerna på ett naturligt sätt ska leda eleverna vidare i spelet. Genom att lyfta och diskutera ämnen som känslor, sexualitet, identitet, relationer, samtycke och normer blir spelet ett bra verktyg att använda sig av inom arbetet med sexulundervisning i skolan. Hur säger man nej när man vill

olika saker? Hur vet man ifall en annan person vill ha sex? Är vita lögner okej för att inte göra någon annan ledsen?  
– Ett värderingsspel är en bra form för att få till diskussioner på ett roligt och avslappnat sätt, säger Anna.

Här är några exempelkort från värderingsspelet! 

Lättare i mörket exempelkort   Någon annan exempelkort 

Väntat så länge exempelkort  Min tur nu exempelkort

Läs vidare om hur det kan vara känsligt att skriva lättläst om sex