12/4
Hegas
15 april kan du besöka den arabiska minibarnboksmässan på Internationella biblioteket i Stockholm. Du kan hälsa på Hegas där och ta del av våra arabiska titlar. Till exempel är vissa titlar översatta till arabiska, andra ingår i serien al-Hakawati där den arabiska texten löper parallellt med den svenska.
0 kommentar(er)
1/2
HegasStoryTALK lockar fram berättarlusten och inspirerar till att lättare förstå sig på varandra. Den arabisktalande läsaren som ska lära sig svenska känner sig bekväm i miljön. Den svensktalande är bekväm i språket men möter en ny kultur i berättandet på ett lekfullt sätt.
Aktiviteterna i våra workshoppar kommer att jobba med kritiskt tänkande och inte bara lära deltagarna vad de ser utan även ställa sig frågan varför och hur det blev så. StoryTALK uppmuntrar till att tänka i nya banor genom berättandet.

Hegas bjuder på 6 st workshoppar. Vill du att vi ska komma till dig?
Stöd från Kulturrådet har gjort detta viktiga projekt möjligt.
För mer information om StoryTALK, hör av dig till Fatma Alhajji på: fatma@ordstark.se

Varje deltagare får en del ur vår al-Hakawati-serie!

 

0 kommentar(er)