28/5
Hegas
Wafaa Sulaiman som själv flytt från Syrien vet hur det är att vara ny i ett främmande land. Idag jobbar hon på Malmö stadsbibliotek och brinner för att lära ut svenska till arabisktalande barn och ungdomar ...
0 kommentar(er)
13/3
Hegas
Människan är har alltid berättat historier och de har använts i allt från underhållning till religiösa texter och gamla folksagor. Redan innan vi hade utvecklat skriftspråk berättade människor för varandra om myter, legender och historier som de hört sina förfäder berätta om. Det var så de gamla välkända sagorna hölls vid liv så att bröderna Grimm slutligen kunde skriva ner dem.
0 kommentar(er)
2/7
Hegas
Från Vrena friskola kommer vinnarna i Hegas tävling Ett plus ett är mer än två.
0 kommentar(er)
12/4
Hegas
15 april kan du besöka den arabiska minibarnboksmässan på Internationella biblioteket i Stockholm. Du kan hälsa på Hegas där och ta del av våra arabiska titlar. Till exempel är vissa titlar översatta till arabiska, andra ingår i serien al-Hakawati där den arabiska texten löper parallellt med den svenska.
0 kommentar(er)
1/2
HegasStoryTALK lockar fram berättarlusten och inspirerar till att lättare förstå sig på varandra. Den arabisktalande läsaren som ska lära sig svenska känner sig bekväm i miljön. Den svensktalande är bekväm i språket men möter en ny kultur i berättandet på ett lekfullt sätt.
Aktiviteterna i våra workshoppar kommer att jobba med kritiskt tänkande och inte bara lära deltagarna vad de ser utan även ställa sig frågan varför och hur det blev så. StoryTALK uppmuntrar till att tänka i nya banor genom berättandet.

Hegas bjuder på 6 st workshoppar. Vill du att vi ska komma till dig?
Stöd från Kulturrådet har gjort detta viktiga projekt möjligt.
För mer information om StoryTALK, hör av dig till Fatma Alhajji på: fatma@ordstark.se

Varje deltagare får en del ur vår al-Hakawati-serie!

 

0 kommentar(er)
31/1

al-Hakawati - Historieberättaren
Det muntliga berättandet har i alla tider varit levande i arabisk kultur. Ofta har det varit mor- och farföräldrar som har berättat sagor för sina barnbarn. Men det har också funnits de som levt på sin berättarkonst och framträtt på tehus och torg. De kallades al-Hakawati som betyder Berättaren, och hade en viktig plats i kulturen.

Under 2014 samlades över 250 folksagor in från boende i syriska flyktingläger. Böckerna i Hegas al-Hakawati-serie är alla berättelser därifrån.

Al-Hakawati-serien har blivit mycket uppskattad, och är uppbyggd med svensk text som ligger parallellt med den arabiska, och ger pedagogen en möjlighet att väcka nytt liv i folksagor. De fungerar också för vuxna på exempelvis språkaféer som en social aktivitet och kulturellt utbyte. Allt för att främja integrationen och öppna upp för intressanta samtal.

Gräshoppan och fågeln är den senaste av berättelserna i serien, du hittar den här under.

0 kommentar(er)