2024-02-16 13:37
Emelie Olofsson
Hegas bloggserie För skolbibliotekarien vänder sig framförallt till dig som är skolbibliotekarie i grundskolan. Elever som har tillgång till ett skolbibliotek med en utbildad bibliotekarie presterar bättre i skolan och har högre måluppfyllelse. Det visar forskningen. Och jag hoppas verkligen att mina tio år som skolbibliotekarie hade någon slags effekt på de lärare och elever jag träffade. Men räcker det med att ha skolbibliotek och skolbibliotekarien på plats? Nej. Engagemang och aktivt arbete måste finnas på alla nivåer, från den enskilda skolbibliotekarien till politikerna i kommunhuset.
0 kommentar(er)