30/10
Hegas
På plats i tiden av Åsa Storck är faktagranskad av Hans Albin Larsson, professor i historia. Vi passade på att fråga honom om hans uppdrag!
0 kommentar(er)
17/9
Hegas
Hegas har träffat författaren och bibliotekarien Åsa Storck, aktuell med den nya historiska romanserien ”På plats i tiden”.
0 kommentar(er)