27/1
Historiska barn- och ungdomsböcker lär oss att se vår samtid i ljuset av vår historia, säger litteraturvetaren Helene Ehriander. Det rustar den unga generationen att själva påverka sin framtid.
0 kommentar(er)
16/8
Hegas
Hans Albin Larsson är professorn i historia som faktagranskat böckerna På plats i tiden. I det här fallet handlar faktakollen om en rimlighetsbedömning. Han har helt enkelt kollat om berättelsen stämmer med det vi vet om historien. Men varför är det så viktigt att kunna sin historia och vad innebär det egentligen att vara aktivt historiemedveten?
0 kommentar(er)
30/10
Hegas
På plats i tiden av Åsa Storck är faktagranskad av Hans Albin Larsson, professor i historia. Vi passade på att fråga honom om hans uppdrag!
0 kommentar(er)
17/9
Hegas
Hegas har träffat författaren och bibliotekarien Åsa Storck, aktuell med den historiska romanserien ”På plats i tiden”. Det är spännande böcker som utspelar sig på olika platser under olika tidsåldrar.
0 kommentar(er)