2019-11-07 13:13
Hegas

Jag heter Kristina Holmqvist och jag arbetar som lärare i Hässleholm där jag bland annat arbetar med ungdomar som har läs- och skrivsvårigheter. Jag ser det som en förmån att få ge dessa elever en fantastisk läsupplevelse. Det är främst därför jag har varit delaktig i att skapa och utforma läsnyckeln till Superhuman - Utan vingar

Jag klev in i klassrummet imin mantel och tittade ut över blivande superläsare. Vi började med att diskutera olika superhjältar och jag frågade eleverna: Vad skulle du göra om du vaknade upp med en superkraft?

Så här jobbade klassen med Läsnyckeln

Boken Superhuman 1 – Utan vingar presenterades och jag gick in på Läsnyckeln till boken på Mera Hegas och visade uppgifterna från ”Innan du läser” på storbild. Vi diskuterade frågorna tillsammans i klassen. Jag läste första kapitlet högt. Sedan diskuterade vi: vilka tankar har vi kring det vi läst och hört? Klassen delades in i grupper och fick läsa och arbeta med uppgifterna digitalt på sina laptops. Jag hade valt ut de uppgifter som jag kände passade och redigerade Läsnyckeln så att den utformades för just mina elever. Uppgifterna skulle besvaras skriftligt eller muntligt. Vi hade gemensamma hållpunkter efter vart tredje kapitel då vi hade diskussioner där eleverna fick berätta vad de pratat om i sina grupper.

När vi läst ut boken gjorde vi gemensamt de första uppgifterna i ”Efter läsningen”. Resterande uppgifter hade jag fördelat till de olika grupperna genom redigeringsfunktionen och gav dem i uppgift att redovisa genom skrift, tal, bild eller film, som t.ex. i den här uppgiften:

läsnyckel superhuman

Temat avslutades med filmen ”Chronicle” och en diskussion utifrån de nya insikter vi fått om superkrafter! Med ökad läsförståelse och en gemensam upplevelse var eleverna på god väg att utvecklas till goda läsare med lust för mer! Nu har det dessutom kommit en del 2 och 3 kommit. Det är bara att ta på sig manteln igen!