Läsnycklar – ett arbetsmaterial som fördjupar samtalet om boken

Från och med hösten 2011 utvecklas Hegas arbetsmaterial till Läsnycklar - lite mer omfattande än tidigare och med fokus på samtal och bearbetning. Läsnycklen är med andra ord en läshandledning som hjälper dig som vill fördjupa arbetet med boken i klassrummet eller bokcirkeln. Varje Läsnyckel är uppbyggd på ungefär samma sätt men har olika omfång och karaktär, beroende på vilken typ av bok det är och till vilken ålder boken är riktad. Det kan t ex vara tematiken som står i fokus, eller en genre.

Läsnyckeln startar alltid med ett avsnitt som hjälp till förförståelse, till exempel genom att fundera kring eller diskutera bokens omslag. Det kan man använda både som ingång till individuell läsning eller före högläsning av en ny bok. Förförståelse är en av de strategier för läsning som nybörjaren behöver få hjälp att upptäcka!

Vi uppmuntrar också särskilt de nyblivna läsarna att ha papper och penna till hands för att under läsningen anteckna svåra ord, istället för att utifrån det vuxna perspektivet på förhand välja ut ord som förklaras. Frågorna till texten är tänkta att öka läsförståelsen på djupet, att hjälpa läsaren att upptäcka allt det där som står mellan raderna genom att reflektera under och efter läsningen. Det måste man också öva på – tillsammans!

Läsnyckeln är tänkt att fungera som undervisningsmaterial och inspiration för dig som pedagog/förmedlare, men tilltalet i avsnitten med förförståelse och frågor är riktat direkt till läsarna. Om eleverna ska arbeta självständigt med Läsnyckeln som grund är det bra om du väljer ut avsnitt, t ex kopierar valda delar. Materialet är fritt att använda i klassrumsarbetet (men om du återger Hegas texter i andra sammanhang måste källan anges).

Med hjälp av Läsnyckeln hoppas vi att böckerna ska räcka länge, att läsningen ska bli lättare och roligare, och att läsaren aktiveras på olika sätt och på olika plan. Särskilt vill Hegas uppmuntra till eget skrivande och andra kreativa aktiviteter – att fantisera vidare utifrån en berättelse och själv skapa texter, bilder eller dramatisera fördjupar både förståelse och upplevelse.

I Läsnyckeln lyfter vi även fram det språkliga som tål att samtalas kring. Vissa ordval är inte helt självklara, ibland kanske det finns liknelser som kan skapa tankar – allt detta är intressant att föra samtal kring då språket inte är statiskt och självklart, utan föränderligt och fullt av tolkningsmöjligheter.

Du och din klass har säkert många fler idéer till varje bok! Mejla gärna till oss och berätta hur ni tycker att Läsnycklarna fungerar, och hur ni jobbar med Hegas böcker.

Du hittar läsnycklarna under respektive bok här:

Läsnyckel

 God läsning önskar vi på Hegas!