Läsnyckel, lärarhandledning, pedagogiskt material eller arbetsmaterial – kärt barn har många namn

Lärare som bibliotekarier har sedan 2011 tagit hjälp av Hegas läsnycklar för att fördjupa arbetet kring boken i klassrum, läsprojekt och bokcirklar.

Enligt Kulturrådet innebär läsfrämjande arbete att göra läsare av läskunniga. Det finns nämligen ingenting som säger att en läskunnig person väljer att läsa. Och tyst läsning utvecklar inte läsarens läsförståelse, en förmåga som blir allt viktigare i dagens samhälle.

Ett sätt att träna på läsförståelse är att tillsammans diskutera boken ur olika vinklar. Då ställer hela gruppen aktiva frågor till text och omslag. Om det genomförs strukturerat och genomtänkt i klassrum och bokcirkel, hjälper det eleverna att bli mer förutseende, aktiva, ifrågasättande och problemlösande läsare, vilket i sin tur stärker läsförståelsen. Men hur hinner du med att planera vilka frågor ni ska ställa till boken? Det här är en anledning till att vi tog fram våra läsnycklar.

Vad är en läsnyckel?

Läsnyckeln är ett arbetsmaterial eller läshandledning som Hegas tar fram tillsammans med legitimerade lärare. Det innebär att Läsnyckeln alltid är kopplad till LGR 11 och innehåller förslag på hur du kan arbeta ämnesöverskridande med just den boken.

Frågorna och uppgifterna som finns till texten ökar läsförståelsen genom att läsaren att upptäcka allt det där som står skrivet mellan raderna genom att reflektera både under och efter läsningen. Det kan alla behöva öva på tillsammans! Att ställa bra frågor till texten kan vara svårt, starka läsare är ofta mycket bättre på att ställa frågor än svaga läsaren även om det är de sistnämnda som kanske behöver det som mest

Första gången du ser en läsnyckel kan den kännas överväldigande. Den innehåller nämligen väldigt mycket frågor och uppgifter till boken ni ska läsa. Då är det viktigt att du kommer ihåg att läsnyckeln är en pedagogisk verktygslåda. Du väljer ut de frågor och uppgifter du anser är relevanta för din klass. Det viktigaste är vad du gör med läsnyckeln, inte att du använder allt material i den.

Hur använder du läsnycklarna?

Läsnycklarna är fungerar som undervisningsmaterial och inspiration för dig som pedagog och förmedlare men uppgifterna och frågorna är riktade direkt till läsaren. Det är omöjligt att hinna med alla frågor, så du som pedagog får välja vilka som är relevanta för just dina elever.

Hur är läsnycklarna uppbyggda?

Först och främst är det bra att vara medveten om att Hegas läsnycklar, som arbetsmaterial eller lärarhandledning, alltid tas fram av en legitimerad lärare och utifrån LGR 11.

Varje läsnyckel börjar med ett avsnitt som ska hjälpa läsaren att skapa en förförståelse för boken. Ett exempel är att ni var för sig eller tillsammans kan reflektera över bokens omslag. Det här är ett sätt att träna på att bli en aktiv läsare som stärks i sitt läsande genom att börja ta sig an texten redan innan. Därefter tar eleverna sig an de uppgifter du valt ut.

I läsnycklarna lyften vi även fram det språkliga som tål att samtalas kring. Vissa ordval är inte helt självklara och ibland kan det finnas liknelser som kan skapa tankar. Språket är inte statiskt och självklart, tvärtom, det är föränderligt och fullt av tolkningsmöjligheter!

Varför läsnycklar?

Vår förhoppning med läsnycklarna är att de ska få böckerna att räcka längre och att läsningen blir lättare och roligare. Dessutom bidrar läsnycklarna till att läsaren aktiveras på olika sätt och alltid med en tydlig utgångspunkt i LGR 11. Särskilt vill Hegas uppmuntra till eget skrivande och andra kreativa aktiviteter genom att fantisera vidare utifrån en berättelse och själv skapa texter, bilder och dramatisera berättelsen. Eller varför inte spela in ett eget nyhetsinslag? Sist men inte minst vill vi på Hegas öka lusten att läsa, lära och förstå omvärlden.

Digitala läsnycklar

Digitaliseringen öppnar många nya dörrar och nu har vi valt att göra våra läsnycklar digitala. På så sätt kan de göras interaktiva med svarsmöjligheter i form av ljud och film vilket fördjupar samtalet och arbetet men boken vilket är viktigt för läsförståelsen. Genom att göra läsnycklarna digitala är det också lättare för oss att lägga till extramaterial och uppdatera vid behov. Dessutom blir det mer tidseffektivt för de lärare som vill slippa att klippa och klistra. Materialet för läsnycklarna är fritt att använda i klassrummet men om du återger Hegas texter i andra sammanhang måste källan anges.

 

Läsnycklarna hittar du hos MeraHegas.

Vill du veta mer om den digitala plattformen MeraHegas – du får svar på alla dina frågor här!

 

 

 

Håll koll på lättläst!

Mejladress:

 

Du kan avsluta din prenumeration genom att klicka på länken längst ner i varje mejl. Vill du bli helt borttagen ur våra system mejlar du info@hegas.se!